Penodi Cyfarwyddwr Newydd i'r Ganolfan Astudiaethau Addysg

Y Cyfarwyddwr newydd Lynwen Rees Jones (dde) yng nghwmni Alun Elidir yn lansio llyfr newydd yn ddiweddar

Y Cyfarwyddwr newydd Lynwen Rees Jones (dde) yng nghwmni Alun Elidir yn lansio llyfr newydd yn ddiweddar

08 Tachwedd 2006

Dydd Mercher 8 Tachwedd
Cyfarwyddwr newydd i'r Ganolfan Astudiaethau Addysg
Penodwyd Lynwen Rees Jones yn gyfarwyddwr newydd ar y Ganolfan Astudiaethau Addysg (CAA) ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth.

Mae Lynwen yn olynu Helen Emanuel Davies, a wnaeth waith rhagorol yn denu projectau i CAA gan sefydliadau megis Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru (ACCAC). Yn ystod y cyfnod o bedair mlynedd y bu Helen yn gyfarwyddwr, cyhoeddodd CAA dros 300 o deitlau Cymraeg a Saesneg.

Daw Lynwen yn wreiddiol o bentref Treboeth, Abertawe, a bu'n ddisgybl yn Ysgol Gyfun Ystalyfera cyn astudio Cemeg ac Astudiaethau Busnes yn y Brifysgol yma yn Aberystwyth. Bu’n athrawes yn Ysgol Uwchradd Caereinion o 1989 hyd 1994, yn dysgu Cemeg/Gwyddoniaeth a Mathemateg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Yna, bu’n gyfieithydd llawrydd am sawl blwyddyn, tra’n magu teulu, cyn mynd yn olygydd/rheolwr projectau yn y Ganolfan Astudiaethau Addysg, ac yna’n gyfarwyddwr.

Yn ystod y flwyddyn diwethaf, enillodd CAA werth £500,000 o grantiau gan ACCAC, yn ogsytal â phroject sylweddol gan ELWA. Mae CAA yn awr yn edrych ymlaen am gyfnod llwyddiannus arall o dan arweinyddiaeth Lynwen.

Cynhaliwyd digwyddiad gan y Ganolfan Astudiaethau Addysg yn ystod mis Hydref hefyd i lansio’r llyfrau darllen hwyliog, Henri Helynt, a gyhoeddwyd ganddynt ddechrau’r mis hwn. Fe fu Alun Elidir (cyflwynydd ar S4C), yn darllen y llyfrau i ddisgyblion blynyddoedd 3 a 4 Ysgol Gymunedol Tal-y-bont. Roedd y disgyblion wrth eu boddau yn clywed am helyntion Henri, ac fe'u gwelir yn y llun yn mwynhau gydag Alun ac aelodau o staff CAA, gan gynnwys Lynwen, y cyfarwyddwr newydd.