Cymrodyr 2007

26 Gorffennaf 2007

Dr Timothy Brain, Prif Gwnstabl Heddlu Swydd Gaerloyw a Ms Lynne Brindley, Prif Weithredwr y Llyfrgell Brydeinig.

Cymrodyr 2007

26 Gorffennaf 2007

Athro Keith Mason, Prif Weithredwr a Dirprwy Gadeirydd Cyngor Ymchwil Ffiseg Gronynnau a Seryddiaeth Prydain a Yr Arglwydd Livsey o Dalgarth.

Penodi Llywydd newydd

05 Gorffennaf 2007

Penodwyd Cynrychiolydd Parhaol y Deyrnas Gyfunol i'r Cenhedloedd Unedig, Syr Emyr Jones Parry, yn Llywydd Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Cymeradwyo uno ag IGER

05 Gorffennaf 2007

Yn nghyfarfod o Gyngor y Brifysgol brynhawn Mercher, 4 Gorffennaf, cymeradwywyd cynnig i uno'r Sefydliad Tir Glas ac Ymchwil Amgylcheddol gyda'r Brifysgol.

Darlledu seremonïau graddio

06 Gorffennaf 2007

Eleni, am y tro cyntaf bydd y seremonïau graddio yn cael eu darlledu'n fyw ar y rhyngrwyd. Cynhelir y seremoniau rhwyng dydd Mawrth 10 a dydd Gwener 13 o Orffennaf.

Seremonïau Graddio 2007

09 Gorffennaf 2007

Wrth i dros 2000 o fyfyrwyr baratoi i ddathlu'r ffaith eu bod yn graddio o Brifysgol Cymru, Aberystwyth yr wythnos hon, mae'r Brifysgol hefyd yn paratoi i urddo chwe Chymrawd newydd.

Cymrodyr 2007

26 Gorffennaf 2007

Ddydd Mawrth 10 Gorffennaf cafodd Mr Peter Karrie a Mr Wil Aaron eu cyflwyno'n Gymrodyr er Anrhydedd