Llwyddiant ailgylchu

29 Hydref 2007

Mae mwy o wastraff y Brifysgol nag erioed yn cael ei ailgylchu yn dilyn mabwysiadu Cynllun Bagiau Lelog Cyngor Sir Ceredigion mewn neuaddau preswyl.