Anghydfod ac Anghydweld yn Sbaen y Canol Oesoedd cynnar – rhai cymariaethau â Chymru a Llydaw

07 Mai 2008

Bydd yr Athro Wendy Davies o Goleg Prifysgol Llundain (CPLl) yn traddodi Darlith Thomas Jones Pierce ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Mercher 7 Mai 2008.