Ymchwil arlein

20 Chwefror 2009

Lansiwyd y Rhwydwaith Cadwrfeydd Cymreig, gwasanaeth ar-lein lle y cyhoeddir gwaith ymchwil holl Brifysgolion Cymru.

Cyfarwyddwr newydd

27 Chwefror 2009

Penodwyd Dr Catrin Fflur Huws i swydd Cyfarwyddwr Canolfan Materion Cyfreithiol Cymreig. Mae Dr Huws yn olynu Ann Sherlock a fu yn rhan mor allweddol o sefydlu'r ganolfan arloesol hon, yr unig un o'i bath.