Y Capel Gwydr

Rachel Phillips a Linda Norris.

Rachel Phillips a Linda Norris.

07 Mawrth 2012

Bydd tair ffenestr lliw newydd yn cael eu gosod yn y Capel yng Nghastell Conwy'r wythnos hon (dydd Iau 9 Mawrth), sef gwaith un o raddedigion Aberystwyth, Linda Norris a Rachel Phillips o Brifysgol Metropolitan Abertawe.

Mae’r ffenestri, a gomisiynwyd gan CADW, wedi eu hysbrydoli gan dirwedd Gogledd Cymru, digwyddiadau hanesyddol a bywyd cyfoes y castell heddiw.

Mae’r bardd a’r Athro Damian Walford Davies o Brifysgol Aberystwyth, hefyd wedi ysgrifennu tri chwpled yn y Gymraeg, Ffrangeg a Saesneg, sydd wedi cael eu cynnwys yn y dyluniadau (isod).

Ychwanegodd yr Athro Walford Davies, "Roeddwn yn falch iawn o gael fy ngwahodd i ysgrifennu’r cerddi; sy’n bwriadu adlewyrchu treftadaeth traws-ddiwylliannol y castell. Mae Linda a Rachel wedi llwyddo i adrodd stori hynod ddiddorol, addysgu ac ysbrydoli pobl drwy eu dyluniadau. "

Linda Norris yn egluro, "Rydym wedi defnyddio technegau canoloesol o wydr lliw i greu gwaith celf gyfoes a ysbrydolwyd gan oroesi paneli gwydr sy'n cynnwys darnau canoloesol. Mae wedi bod yn gyfle gwych i gydweithio ar y prosiect hwn a gobeithiwn y bydd yn helpu i wella profiad yr ymwelydd â’r castell. "

Y cwpledi ar gyfer y ffenestri yw:

At the altar they heard estuary birds
cry over the kiss of salt and river water.

Wrth odre Tŵr y Capel, gardd
y frenhines: gariswn o flodau.

Que l’œil transperce le miroir du passé –
l’ombre de l’histoire, fantôme du vitrail.
[Let the eye pierce the mirror of the past – history’s shadow, phantom in the glass.]

AU5212