Cyfweliadau cyflym

01 Mawrth 2012

Myfyrwyr ar y trac cywir gyda techneg cyfweld.

Pam bod Cymru wedi dweud Ie

05 Mawrth 2012

Lansio dadansoddiad unigryw o ganlyniad Refferendwm Cymru 2011.

Caniatâd ar gyfer preswylfeydd newydd ar dir fferm Penglais

05 Mawrth 2012

Caniatâd Cynllunio Amlinellol wedi ei roi gan Gyngor Sir Ceredigion.

Hwb ariannol i Orllewin Cymru.

06 Mawrth 2012

£12m i ddatblygu nwyddau a gwasanaethau ‘gwyrddach’.

Mwy nag erioed yn defnyddio canolfan chwaraeon y campws

06 Mawrth 2012

Ffigurau cyfranogi i fyny 90% yn y Ganolfan Chwaraeon.

Myfyrwyr Aberystwyth yn Brolio yn y Senedd

06 Mawrth 2012

Tri myfyriwr yn llwyddo mewn digwyddiad marchnata yn y Senedd.

Cyd-ddealltwriaeth strategol

06 Mawrth 2012

Gwahodd ceisiadau am gyllid i hwyluso lleoliadau staff mewn sefydliadau allanol.

Y Capel Gwydr

07 Mawrth 2012

Un o raddedigion Aberystwyth yn gosod ffenestr lliw yng Nghastell Conwy.

Bardd Cenedlaethol mewn cynhadledd

08 Mawrth 2012

Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke i annerch Cynhadledd Flynyddol Olraddedig yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.

Canolfan Ymchwil Newydd BEACON

08 Mawrth 2012

John Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, yn ymweld â chyfleuster newydd BEACON ar Campws Gogerddan

Fedrwch chi fod yn ddom-onydd?

09 Mawrth 2012

Disgyblion yn cymryd rhan mew prawf  'taith y tail' yn yr Ŵyl Wyddoniaeth.

O Dŷ'r Cyffredin i gyfrifiaduron

12 Mawrth 2012

Mark Williams AS yn treulio’r diwrnod yn cysgodi Dr Amanda Clare.

Rag yn cefnogi Tŷ Hafan

12 Mawrth 2012

Aber Rag yn cyfrannu at Tŷ Hafan, hosbis i blant a phobl ifanc.

Rhith Arsyllfa Dyfi

13 Mawrth 2012

Noson i ddathlu a thrafod bro Ddyfi: ei gorffennol, ei phresennol a’i dyfodol ar y 29ain o Fawrth.

Ffoadur Kindertransport

13 Mawrth 2012

Y cyn ffoadur a Llyfrgellydd y Brifysgol, William Dieneman, yn ailfyw ei daith o Berlin i Aberystwyth.

Ar ben y Byd

14 Mawrth 2012

Prifysgol Aberystwyth ymhlith y tri lle gorau yn y byd i fod yn fyfyriwr.

Cyhoeddi prosbectws newydd

15 Mawrth 2012

Prosbectws israddedigion 2013 newydd ei gyhoeddi ac yn uno o’r cyntaf i ddefnyddio cod QR.

Mapio Miscanthus

19 Mawrth 2012

Gwyddonwyr o IBERS yn cydweithio â Ceres, cwmni o’r Unol Daleithiau, i gwblhau map genynnau llawn o’r cnwd bioynni addawol miscanthus.

Hwb i addysg cyfrwng Cymraeg

20 Mawrth 2012

Cyhoeddu pum darlithyddiaeth cyfrwng Cymraeg newydd wrth i gangen Aberystwyth o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gael ei lansio.

Carwyr y ffagl Olympaidd

20 Mawrth 2012

Mae dau fyfyriwr ac aelod staff ym mhlith y rhai fydd yn cario’r Ffagl Olympaidd.

Traveller from an antique land

20 Mawrth 2012

Yr awdur Ned Thomas i siarad yng nghynhadledd flynyddol uwchraddedigion Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol.

Llwyddiant cyhoeddi

20 Mawrth 2012

Patagonia yn cipio gwobr llyfrau Cymraeg i blant i’r Ganolfan Astudiaethau Addysg.

Gwarchod bioamrywiaeth

22 Mawrth 2012

Ymchwil gan IBERS yn rhoi hwb i warchod bioamrywiaeth.

Datgelu “stubble plains” Keats

22 Mawrth 2012

Dogfennau newydd yn taflu golau dadleuol ar un o hoff gerddi’r genedl: pryddest Keats “To Autumn”.

Cyn-fyfyriwr yn ysbrydoli

23 Mawrth 2012

George Ashworth, Rheolwr Gyfarwyddwr Cyllid Asedau Banc Aldermore yn ysbrydoli cenhedlaethol newydd o arweinwyr busnes.

Gwersylloedd astudio technoleg

23 Mawrth 2012

PA yn cynnal gweithdy i bobl ifanc ar dechnoleg wysgadwy a roboteg hwylio yn ystod gwyliau’r Pasg.

Tystiolaeth i’r Comisiwn Silk

26 Mawrth 2012

Myfyrwyr o’r Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol yn cyflwyno tystiolaeth i’r Comisiwn Silk.

Cymharu acenion y Saesneg

26 Mawrth 2012

Yr Is-Ganghellor, yr Athro April McMahon, i ddarlithio ar gymharu acenion y Saesneg, y gorffennol a’r presennol.

Flux 2012

27 Mawrth 2012

Tîm Aberystwyth yn wynebu her fenter 36 awr FLUX2012.

Codau bariau DNA i ffyngau

27 Mawrth 2012

Gwyddonwyr y Brifysgol yn rhan o godau bariau DNA i ffyngau’r byd.

Y Brifysgol yn helpu ffermwyr

27 Mawrth 2012

Prifysgol Aberystwyth yn helpu ffermwyr i gael y prisiau gorau am eu hŵyn.

Darganfod tornado anferthol

29 Mawrth 2012

Gwyddonwyr yr haul yn dangos y lluniau symudol cyntaf o dornado anferthol ar yr haul.

Hwb werdd gwerth £20m

29 Mawrth 2012

Alun Davies AS, y Dirprwy Weinidog Rhaglenni Ewropeaidd, yn lansio canolfan bioburo BEACON.

Herio troseddau gwledig

30 Mawrth 2012

Dr Jane Jones i astudio troseddau gwledig ar Ynys Môn.

Mynd i’r afael â diffyg protein

30 Mawrth 2012

Gwyddonwyr o IBERS yn gweithio ar allu meillion coch i wrthsefyll haint fel rhan o astudiaeth £2.15m.