Cymrawd Waitrose

Mr Mark Price, Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose.

Mr Mark Price, Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose.

11 Gorffennaf 2012

Cafodd Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose, Mr Mark Price, ei urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Cyflwynwyd Mr Price gan yr Athro Wayne Powell, Cyfarwyddwr Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) yn ystod seremoni raddio bore Mercher 11 Gorffennaf.

Gan nad oedd yn medru bod yn bresennol, anfonodd Mr Price neges fideo gafodd ei dangos yn ystod y seremoni. Ynddi diolchodd i’r Brifysgol ac i IBERS am y bartneriaeth a sefydlwyd gyda Waitrose.

Araith gyflwyno’r Athro Wayne Powell: “Mark Price is an outstanding business leader who has shown immense commitment to UK farming and to our University. 

“Mark joined the John Lewis Partnership in 1982 as a graduate trainee. He held numerous posts before becoming Managing Director of Waitrose in April 2007. As the Managing Director of Waitrose he has responsibility for 5 million customers, 241 shops and 43,000 partners. The Waitrose store is now bigger than the John Lewis department store and this is largely due to Mark Price’s leadership. The Waitrose ethos is about working as a team and is not about individuals. “The reason why Waitrose excel is to do with the values of partnership – we treat our customers, our suppliers, our fellow partners, the communities which we serve well” (Mark Price). He also holds a number of non-executive roles including the Chair of Business in the Community, the Chair of the Prince’s Countryside Fund and is a non-executive Director of Channel 4.

“Mark is passionate about agriculture and firmly committed to the future of UK farming.  This is reflected in the Waitrose way of working. This commitment led to the initial collaboration between IBERS/Aberystwyth University and Waitrose to develop the Centre of Excellence for UK Farming which incorporates the Waitrose Chair in Sustainable Agriculture. This was first awarded to Professor Gareth Edwards-Jones who is, sadly, no longer with us. I am pleased to announce that Professor Nigel Scollan has now been appointed to this prestigious chair with continued support from Waitrose.

“With the universal challenge of climate change the Centre of Excellence for UK Farming will support professional best practice in farming and further catalyse investment from business and government.  It will provide clear and authoritative, independent advice to government and policy makers.  It will provide access to a world leading network of partners in research and policy both at UK and worldwide levels and help seize opportunities to influence the future of UK farming.

“This is an exciting partnership, a novel way of doing business linking our University to a successful and forward thinking retailer.  Mark Price has shown great vision, boldness and commitment to our University and it is a very great pleasure to present Mark Price as a Fellow of Aberystwyth University.”

Mae wyth Cymrawd yn cael eu hurddo gan Brifysgol Aberystwyth yn ystod y seremonïau eleni sydd yn cael eu cynnal rhwng dydd Mawrth 10 a dydd Gwener 13 Gorffennaf.

Cyflwynir y teitl o Gymrawd er mwyn anrhydeddu pobl adnabyddus a chanddynt gysylltiad agos â Phrifysgol Aberystwyth neu rai sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i fywyd proffesiynol neu gyhoeddus yng Nghymru.

Cymrodyr 2012 yw'r actor Michael Sheen, y gyflwynwraig deledu Alex Jones, Yr Athro Michael Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwasanaethau Unedig Brenhinol, Mark Price, Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose, Dr Jan Jaroslav Pinkava, enillydd Oscar, Y Parch. John Gwilym Jones, cyn Archdderwydd Cymru, Caitlin Moran, darlledwraig, beirniad teledu a cholofnydd, a’r barnwr Sir David Lloyd Jones.

AU23512