Y Dirwasgiad a’r Gymru Wledig

credit Jonathan Billinger

credit Jonathan Billinger

18 Gorffennaf 2012

Fe fydd Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru Prifysgol Aberystwyth yn cynnal trafodaeth bwrdd crwn ar Faes Sioe Frenhinol Cymru dan y teitl ‘Y Dirwasgiad a’r Gymru Wledig’ am 2.30yp ar ddydd Mawrth 24 Gorffennaf.

Ar y panel fydd Alun Davies AC, Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd Llywodraeth Cymru; Emyr Jones, Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru; Janet Jones, Cadeirydd y Ffederasiwn o Fusnesau Bach (FSB); a’r Athro Mike Woods o Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear Prifysgol Aberystwyth.

Bydd y pedwar yn rhannu’u profiadau am y sefyllfa anodd iawn sy’n wynebu'r Gymru wledig yng nghanol blynyddoedd o ddirwasgiad, ac yn ystyried y ffyrdd gorau o symud ymlaen. Cadeirydd y cyfarfod fydd Dr Huw Lewis o Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.

Yn ôl Dr Anwen Elias, Cyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, “Dyma’r tro cyntaf i ni fel Sefydliad drefnu digwyddiad ar faes y Sioe. Ond teimlwn ei bod yn hollbwysig ein bod, fel canolfan ymchwil sy’n ymdrin â Gwleidyddiaeth Cymru, yn cynnig cyfle i drafod yr amodau economaidd sy’n effeithio ar gymaint o Gymry ar hyn o bryd.

“Mae'r Sioe yn cynnig cyfle perffaith i ystyried effaith y dirwasgiad ar gymunedau a busnesau cefn gwlad Cymru. Mae gan bob un o aelodau’r panel brofiad o astudio neu weithio yn y maes yma a gobeithio bydd y drafodaeth yn ffordd o rannu syniadau ar sut y gellir cynnal a chefnogi'r Gymru Wledig mewn hinsawdd economaidd anodd.” 

Trefnir y digwyddiad am 2.30 brynhawn dydd Mawrth 24 Gorffennaf yn adeilad Prifysgol Aberystwyth ar faes y Sioe. Croeso i bawb ymuno yn y drafodaeth a darperir lluniaeth ysgafn i’w chanlyn.

AU24812