Llwyddiant dramatig

Bedwyr Rees. Llun drwy garedigrwydd y BBC.

Bedwyr Rees. Llun drwy garedigrwydd y BBC.

10 Awst 2012

Bedwyr Rees, a raddiodd mewn Astudiaethau Theatr yma yn Aberystwyth, yw dramodydd buddugol Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Yn wreiddiol o Ynys Môn a bellach yn byw yn Llangefni, dyfarnwyd y wobr iddo am ei ddrama lwyfan dair act sydd wedi ei lleoli ar draeth tebyg i Ddinas Dinlle.

Roedd naw wedi cystadlu gyda thair drama yn dod i’r brig. Yn ôl y beirniaid, Ian Rowlands a Sera Moore Williams, roedd "strwythur cadarn, syml y ddrama yn galluogi i amser fynd heibio ac i ninnau ddilyn hanes y tri chymeriad.”

Llongyfarchwyd Bedwyr gan Dr Jamie Medhurst, pennaeth Adran Astudiaethau Theatre, Ffilm a Theledu. Dywedodd: “Mae’r Adran yn ymhyfrydu yn llwyddiant un o’i chyn-fyfyrwyr a hoffwn longyfarch Bedwyr yn gynnes iawn ar ei gamp.”

Bwriad gwreiddio Bedwyr oedd astudio Daearyddiaeth a Chymraeg yn Aberystwyth. Ond, yn ystod ei gyfnod yma penderfynol ddilyn cwrs gradd mewn Astudiaethau Theatr wedi iddo gael ei ddenu at y pwnc gan Hazel Walford Davies.

Bu’n aelod o dîm sgriptio Rownd a Rownd am rai blynyddoedd ac mae’n awdur nifer o nofelau a dramâu i bobl ifainc. Erbyn hyn mae’n aelod o staff y cwmni teledu Rondo.

Cyflwynwyd y Fedal Ddrama er cof am yr athro a’r awdur Urien William, yn rhoddedig gan ei wraig, Eirlys, a'r plant, Hywel, Sioned a Steffan.

Roedd rhodd ariannol hefyd o £500 er cof am y Prifardd L Haydn Lewis gan Richard a Bethan Lewis, Llandaf, Caerdydd.

AU27212