Prifysgol Aberystwyth yn yr Eisteddfod Genedlaethol

02 Awst 2012

Nifer o sgyrsiau, darlithoedd, a gweithgareddau ar stondin y Brifysgol ar y Maes

Spurs yn sbarduno

06 Awst 2012

Derbyniodd sêr pêldroed y dyfodol hyfforddiant penigamp yn Aberystwyth wythnos ddiwethaf.

Prifysgolion yn lansio cwmni ar y cyd

08 Awst 2012

Aberystwyth a Bangor yn lansio cwmni ar y cyd ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol er mwyn datblygu portffolio gwasanaethau ymgynghori masnachol.

Canllaw ‘peidiwch poeni’ ar gyfer clirio

09 Awst 2012

Cymerwch olwg ar ganllaw fideo'r Brifysgol ar gyfer eich helpu drwy clirio.

Gŵyl Shakespeare y Byd

10 Awst 2012

Hangar awyrennau yw’r llwyfan ar gyfer  cynhyrchiad o Coriolan/us yr wythnos hon sydd wedi ei gynhyrchu gan dîm o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu.

Llwyddiant dramatig

10 Awst 2012

Bedwyr Rees, a raddiodd mewn Astudiaethau Theatr yma yn Aberystwyth, yn cipio Medal  Ddrama Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg.

Camp lawn lenyddol i gyn-fyfyriwr

14 Awst 2012

Dylan Iorwerth, cyn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, yw Bardd y Gadair Eisteddfod Genedlaethol 2012.

Canllaw ‘peidiwch poeni’ ar gyfer Clirio

15 Awst 2012

Cymerwch olwg ar ganllaw fideo'r Brifysgol ar gyfer eich helpu drwy Clirio.

Cyngor Clirio

16 Awst 2012

Wrth i filoedd o fyfyrwyr ar draws y DG dderbyn eu canlyniadau Lefel A, mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnig cyngor ar sut i ddygymod â’r broses Glirio.

Cic Arall i’r Bar 2012

17 Awst 2012

Aduniad poblogaidd yr alumni, Cic Arall i’r Bar, yn cael ei gynnal yma yn Aber y penwythnos hwn.

Ysgoloriaethau Cyfryngau Creadigol

20 Awst 2012

Chwe ysgoloriaeth Mynediad i Feistr a chyfle i weithio’n agos gyda chwe chwmni creadigol amlwg yng Nghymru.

Hairspray

21 Awst 2012

Bwrwch draw i Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth cyn i’r tocynnau werthu allan ar gyfer sioe fwyaf lliwgar gorllewin a chanolbarth Cymru’r haf yma - Hairspray.

Hwb i werth maethol llus

22 Awst 2012

Ymchwil yn dangos y gallai lefelau cynyddol o CO2 yn yr atmosffer ac ymbelydredd uwchfioled roi buddiannau annisgwyl i rai rhywogaethau o aeron gwyllt.

Mae Bili’n Bwrw’r Bronco

23 Awst 2012

Hanes pwerus a bywiog am ddiniweidrwydd plentyn a'r cyfnod anodd wrth dyfu'n oedolyn.

Gwobr Glyndŵr

24 Awst 2012

Cyflwyno Gwobr Glyndŵr 2012 i Gyfarwyddwr Cerdd y Brifysgol, Dr David Russell Hulme.

Haf o ddysgu

28 Awst 2012

Pobl ifanc o Gymru benbaladr yn graddio o Brifysgol Haf Aberystwyth.