Cyfleoedd dramatig

Richard Harrington sy'n chwarae'r brif ran yn Mathias

Richard Harrington sy'n chwarae'r brif ran yn Mathias

29 Tachwedd 2012

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn manteisio ar gyfle arbennig i fod yn rhan o gynhyrchiad drama cyffrous fydd yn cael ei ddangos ar S4C.

Ar hyn o bryd, mae criwiau o gwmni teledu Fiction Factory yn gweithio yn ardal Aberystwyth a Cheredigion yn ffilmio'r gyfres dditectif Mathias. Bydd y gyfres yn cael ei darlledu ar S4C yn hwyr yn 2013.

Drwy weithio gyda'r Brifysgol, mae'r cwmni yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr sydd â'u bryd ar yrfa yn y diwydiant teledu neu ffilm. Yr wythnos diwethaf (19 i 23 Tachwedd) treuliodd saith o fyfyrwyr bum niwrnod ar brofiad gwaith gyda'r criw, a bydd mwy o fyfyrwyr yn cael cyfleodd tebyg dros y misoedd nesaf.

Mae Ed Thomas, uwch-gynhyrchydd a chyd-grëwr Mathias, yn Athro er Anrhydedd yn Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol Aberystwyth. Mae'n falch o allu cynnig y cyfle yma i fyfyrwyr yr adran.

"Roeddem yn falch iawn o groesawu’r myfyrwyr atom ni wythnos diwethaf a chael dangos iddyn nhw'r gwahanol agweddau o waith sy'n rhan o gynhyrchiad fel Mathias. Anaml mae cyfleoedd i fyfyrwyr brofi dros eu hunain y math yma o waith, a hynny yn eu hardal leol. Wrth i ni ddod i Aberystwyth i ffilmio, roedd yn bwysig iawn ein bod ni'n adeiladu perthynas dda gyda'r Brifysgol ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu rhagor o fyfyrwyr brwd i'r set rhwng nawr a diwedd y ffilmio ym mis Mai 2013."

Y saith fu'n mwynhau profiad gwaith yr wythnos diwethaf oedd Sam James, Elliot McIntosh, Abigail Walters, Jonathan Downs, Eleanor Silkstone, Lucy Wylde ac Ellen Dinsgtad – sydd i gyd yn fyfyrwyr ail neu drydedd flwyddyn yn Adran Theatr, Ffilm a Theledu'r Brifysgol..

Cafodd pob un ei roi ar waith mewn gwahanol adrannau o'r cynhyrchiad yn cynnwys sain, camera, gwisgoedd, golygu, cynllunio, colur a chynhyrchu.

Treuliodd Abigail Walters yr wythnos yn gweithio gyda'r adran wisgoedd, "Tra 'mod i ar brofiad gwaith fe ddysgais lawer am waith helaeth yr adran wisgoedd. Fe wnaethon nhw ganiatáu i fi fynd ar y set i weld drosof fy hun beth sy'n digwydd yn ystod diwrnod prysur o ffilmio ar leoliad. Fe wnes i fwynhau'r profiad ac roedd yn gyfle gwych sydd wedi caniatáu i mi ddysgu wrth wylio gweithwyr proffesiynol wrth eu gwaith."

Dywedodd Dr Jamie Medhurst, Pennaeth yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, "Rwy wrth fy modd fod yr Adran wedi gallu gweithio gyda Fiction Factory ar y cynhyrchiad pwysig hwn. Rwy'n ddiolchgar i'r cynhyrchwyr am gynnig cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau yn y diwydiant cyfryngau sy'n newid ac yn datblygu o hyd ac rwy'n gwybod y bydd y rhai sy'n treulio amser gyda'r tîm yn elwa yn fawr o'r profiad. Mae hwn yn esiampl arall o'r cyd-weithio rhwng yr Adran a'r diwydiannau creadigol ac yn adeiladu ar y profiadau gwych sydd ar gael i'r myfyrwyr yn Aberystwyth."

AU42112