Cystadleuaeth werth £20,000

02 Tachwedd 2012

Mae’r daith wedi dechrau i chwilio am y syniad mawr nesaf

Dysgwyr Gydol Oes i’w Gwobrwyo

02 Tachwedd 2012

Seremoni cyflwyno arbennig i ddathlu dysgu gydol oes

Noson gomedi ar y Thames

05 Tachwedd 2012

Fe wnaeth un o ddigwyddiadau gorau myfyrwyr Aberystwyth symud i Lundain neithiwr ar gyfer digwyddiad arbennig a drefnwyd gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.

Noson gomedi ar y Thames

02 Tachwedd 2012

Fe wnaeth un o ddigwyddiadau gorau myfyrwyr Aberystwyth symud i Lundain neithiwr ar gyfer digwyddiad arbennig a drefnwyd gan y Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Alumni.

Herio straen

05 Tachwedd 2012

Sesiynau myfyrdod, tylino ac ymarferion rhyddhau straen wrth i’r Brifysgol nodi Diwrnod Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Straen.

Diwrnod creu CV

05 Tachwedd 2012

Cyflogwyr yn mynychu diwrnod creu CV i helpu myfyrwyr Aberystwyth

Uwchgynhadledd newid hinsawdd

05 Tachwedd 2012

Y Brifysgol yn cynnal uwchgynhadledd newid hinsawdd I ddisgyblion ysgol lleol fel rhan o 10fed Gŵyl Gwyddorau Cymdeithasol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Ail dymor i’r Llywydd

06 Tachwedd 2012

Penodwyd Syr Emyr Jones Parry i wasanaethu am ail gyfnod fel Llywydd Prifysgol Aberystwyth.

“Cymru ar ei Hennill”

12 Tachwedd 2012

Leanne Wood AC, Arweinydd Plaid Cymru, yn traddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ar nos Lun 12 Tachwedd 2012.

Diwrnod Agored Uwchraddedig

12 Tachwedd 2012

Cyfle i ddysgu mwy am gyfleoedd astudio uwchraddedig a chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 14 Tachwedd.

Arweinyddiaeth o dan bwysau

13 Tachwedd 2012

Cyn bennaeth MI5, y Farwnes Eliza Manningham-Buller, yn traddodi Darlith Flynyddol y Ganolfan Astudiaethau Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol.

Ditectif teledu

14 Tachwedd 2012

Trawsnewid Plas Gogerddan yn bencadlys yr heddlu ar gyfer cyfres deledu ditectif fawr sy’n cael ei ffilmio yn ardal Aberystwyth.

Genom moch

14 Tachwedd 2012

Gwyddonwyr o IBERS yn cyfrannu at lunio dilyniant genom moch, gwaith sydd yn cael ei gyhoeddi yn rhifyn yr wythnos hon o’r cyfnodolyn Nature.

Y fasnach mewn pobl

15 Tachwedd 2012

Ethol athro’r Gyfraith, Ryszard Piotrowicz, yn aelod o Grŵp Arbenigwyr y Cyngor Ewropeaidd ar Weithredu yn erbyn y Fasnach mewn Pobl.

Pysgod yn dilyn arweinydd

16 Tachwedd 2012

Ymchwil o IBERS yn awgrymu fod heigiau pysgod yn dilyn y pysgodyn cyntaf gan ei fod yn gwybod ble i ddod o hyd i ginio.

Antiques Roadshow

26 Tachwedd 2012

George y parot fydd seren ail rifyn yr Antiques Roadshow a recordiwyd yng Nghanolfan y Celfyddydau, ac sy’n cael ei ddarlledu ar ddydd Sul 2 Rhagfyr.

Y gyfraith a chartelau

27 Tachwedd 2012

Astudiaeth o gamau cyfreithiol yn erbyn cartelau busnes rhyngwladol yn cael ei chyllido gan Ymddiriedolaeth Leverhulme yn Adran y Gyfraith a Throseddeg.

Cyfleoedd dramatig

29 Tachwedd 2012

Myfyrwyr Astudiaethau Theatr, Ffilm and Theledu yn manteisio ar gyfle arbennig i fod yn rhan o gynhyrchiad drama cyffrous fydd yn cael ei ddangos ar S4C.

Tic Creadigol Skillset

30 Tachwedd 2012

Dyfarnu nod ansawdd y diwydiant i raddau Ffilm ac Astudiaethau Teledu gan arbenigwyr yn y diwydiannau creadigol.