Prydain a dechreuadau’r Alban

Yr Athro Dauvit Broun, FRSE

Yr Athro Dauvit Broun, FRSE

24 Mawrth 2014

Bydd yr Athro Dauvit Broun, FRSE, Athro Hanes yr Alban ym Mhrifysgol Glasgow yn darlithio ar “Prydain a dechreuadau’r Alban” ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mawrth 25 Mawrth 2014.

Cynhelir y ddarlith, Darlith Goffa Syr John Rhys Yr Academi Brydeinig, am 6 yr hwyr ym Mhrif Neuadd Adeilad Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Campws Penglais.

Dros y blynyddoedd cododd nifer o ysgolheigion amheuon ynglŷn â’r syniad fod yr Alban fel gwlad wedi dod i fodolaeth o ganlyniad i uniad rhwng y Pictiaid a’r Scotiaid dan arweiniad Cinead mhac Ailpín. 

Yn y ddarlith hon bydd yr Athro Dauvit Broun yn archwilio’r ail-feddwl diweddar ynglŷn â dechreuadau’r Alban drwy drafod y syniad o Brydain, cysylltiadau â Lloegr, y modd y daeth yr Alban i’r golwg fel gwlad yn y drydedd ganrif ar ddeg a dechreuadau teyrnas yr Alban ei hun.

Bydd yr Athro Broun yn edrych hefyd ar oblygiadau'r dehongliad newydd hwn ar y modd y synnir am berthynas yr Alban â Phrydain heddiw a hefyd a yw’r dehongliad hwn ar ddechreuadau’r Alban yn berthnasol ar gyfer Refferendwm yr Alban ar 18 Medi 2014.

Mae Dauvit Broun wedi bod yn dysgu Hanes yr Alban o’r seithfed ganrif hyd y bedwaredd ganrif ar ddeg ym Mhrifysgol Glasgow ers 1990.

Mae ei gyhoeddiadau yn cynnwys The Irish Identity of the Kingdom of the Scots in the Twelfth and Thirteenth Centuries (1999) a Scottish Independence and the Idea of Britain from the Picts to Alexander III (2007).

Fe’i penodwyd yn Athro Hanes yr Alban yn Glasgow yn 2009.

Mae’r ddarlith hon yn agored i aelodau’r cyhoedd a chaiff ei thraddodi yn Gymraeg gyda chyfieithu ar y pryd i’r Saesneg.

 

AU12114