Mewnfuddsoddi: gwthio ffres neu agwedd newydd?

IWA - Sefydliad Materion Cymreig

IWA - Sefydliad Materion Cymreig

20 Hydref 2014

A oes digon yn cael ei wneud i ddenu buddsoddiad o'r tu allan i Gymru, neu ydy’r ffocws ar adennill ysblander y gorffennol yn tynnu sylw rhag wynebu'r ffaith bod y model wedi  ei thorri?

Dyma fydd y pwnc dan cael sylw yn yr ail mewn cyfres newydd o ddigwyddiadau, Dadleuon Prifysgol Aberystwyth IWA (Sefydliad Materion Cymreig).

Mae Dadleuon Prifysgol Aberystwyth yn canolbwyntio ar bwnc trafod cyfredol lle nad oes consensws clir.

Mewnfuddsoddi: gwthio ffres neu agwedd newydd? fydd teitl y drafodaeth, a’r siaradwyr fydd;
Dr James Medway, Uwch Economegydd, Sefydliad Economeg Newydd;
Yr Athro Dave Adamson, Prif Weithredwr, Adfywio CREW a chydawdur yr astudiaeth lle dwfn diweddar ar Dredegar;
Yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr, Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd; Chris Sutton, Cadeirydd, CBI Cymru.

Elizabeth Haywood,Cyn-Gadeirydd y Rhanbarthau Dinas Grŵp Tasg a Gorffen fydd yn cadeirio’r digwyddiad.

Noddir y noson gan Brifysgol Aberystwyth a chwmni Eversheds yng Nghaerdydd a caiff ei chynnal yn swyddfeydd Eversheds (1 Sgwâr Callaghan, Caerdydd CF10 5BT) ar ddydd Iau 23 Hydref rhwng 6-8yh.

I archebu tocynnau, ewch i wefan Eventbrite neu cysylltwch â swyddfa'r IWA ar 02920 484 387.

AU43814