£750,000 i archwilio sut y mae awduron ffuglen wyddonol a darllenwyr yn rhagweld y dyfodol

30 Ionawr 2015

Prosiect tair blynedd i ymchwilio'r berthynas rhwng gwyddoniaeth, ffuglen a diwylliant poblogaidd drwy gydol yr 20fed ganrif dechnolegol hir (1887-2007).

£890,000 gan y Loteri Fawr i gynorthwyo pobl hŷn sy'n cael eu cam-drin

29 Ionawr 2015

Canolfan Astudio Heneiddio, Cam-drin ac Esgeuluso yn Adran y Gyfraith a Throseddeg yn lansio astudiaeth £1.3m i gyfiawnder a cham-drin yr henoed.

Meistri’r awyr: Hebogiaid a gweilch yn cadw trefn uwchlaw Penglais

29 Ionawr 2015

Adarn ysglafaethus Hawksdrift Falconry yn reoli’r boblogaeth o wylanod ar gampws Penglais.

Cyngor Bar India yn cymeradwyo graddau’r Gyfraith Prifysgol Aberystwyth

28 Ionawr 2015

Cymeradwyaeth Cyngor Bar India yn golyfu y bydd myfyrwyr sy'n astudio graddau LLM a LLB y Gyfraith yn Aberystwyth yn rhydd i ymarfer y Gyfraith yn India.

Dr Who yn Aberystwyth

27 Ionawr 2015

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal diwrnod arbennig Dr Who.

Croesawu’r myfyrwyr cyntaf i Fferm Penglais

21 Ionawr 2015

Y myfyrwyr cyntaf yn symud i Fferm Penglais wedi i ran gyntaf y datblygiad £45m agor ei ddrysau am y tro cyntaf.

Prifysgol Aberystwyth yn casglu barn ar felinau gwynt

20 Ionawr 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i’r posibilrwydd o greu ei hynni ei hun drwy ddefnyddio tri tyrbin gwynt.

Gwyddonwyr o Aberystwyth yn cyfrannu at ddarganfod Beagle 2 ar y blaned Mawrth

16 Ionawr 2015

Mae gwyddonwyr y gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi chwarae rhan bwysig yn narganfyddiad gweddillion Beagle 2, y glaniwr gofodol a gollwyd ar y ffordd i’r blaned Mawrth ar Ddydd Nadolig 2003.

Bridio malwod yn y labordy yn newid eu hymddygiad

14 Ionawr 2015

Gwaith ymchwil a gyhoeddwyd yn Journal of Molluscan Studies yn dangos bod magu malwod mewn labordy yn gallu achosi newidiadau arwyddocaol yn eu hymddygiad.

Argyfwng Ebola: Academyddion o Aberystwyth yn cefnogi Sefydliad Iechyd y Byd

09 Ionawr 2015

Academyddion o Aberystwyth yn galw am fwy o arian i Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) yn sgil yr argyfwng Ebola yng ngorllewin Affrica.

IBERS yn ennill hyfforddiant ymchwil i raddedigion

08 Ionawr 2015

Dyfarnu pump Ysgoloriaeth PhD iCASE gwerth £452,000 i Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Cyflwyno gwaith T Gwynn Jones i’r Brifysgol

07 Ionawr 2015

Gweithiau’r bardd, yr awdur a’r ysgolhaig ar gael i fyfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth.

Pennaeth newydd i’r Ysgol Rheolaeth a Busnes

06 Ionawr 2015

Yr Athro Mike Christie yw Pennaeth newydd yr Ysgol Rheolaeth a Busnes, sy’n rhan o Athrofa Rheolaeth, y Gyfraith a Gwyddor Gwybodaeth.

Lansio Caffi Ymgysylltu newydd

05 Ionawr 2015

Lansio Caffi Ymgysylltu, sesiwn fisol i drafod gweithgareddau ymygyslltu â’r cyhoedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, ar ddydd Mercher 4 Chwefror 2015.