Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

24 Ebrill 2015

Heno, nos Wener 24 Ebrill, cynhelir Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol Prifysgol Aberystwyth.

Eleni derbyniwyd y nifer uchaf o enwebiadau erioed, gyda chyfanswm  o 1,113 yn cael eu derbyn gan y trefnwyr.

Bydd un ar ddeg enillydd yn cael eu cyflwyno ar y noson, gydag unigolion sy’n derbyn canmoliaeth uchel hefyd ymhob categori.

Categorïau’r gwobrau yw:

• Gwobr Addysgu Neilltuol;

• Cyfraniad Eithriadol i Fywyd y Brifysgol;

• Staff Cymorth y Flwyddyn;

• Gwobr am Ragoriaeth mewn Addysg Cyfrwng Cymraeg;

• Gwobr Athro Ôl-raddedig;

• Aelod Staff Newydd y Flwyddyn;

• Tiwtor Personol y Flwyddyn;

• Goruchwyliwr y Flwyddyn;

• Cynrychiolydd Myfyriwr y Flwyddyn;

• Adran y Flwyddyn.

Bydd y canlyniadau yn cael eu trydar yn fyw heno o'r seremoni yn Medrus gan @Prifysgol_Aber. #SLTAs