Myfyrwyr rhyngwladol yn codi arian ar gyfer dioddefwyr daeargryn Nepal

30 Ebrill 2015

Dwy fyfyrwraig ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth yn mynd ati i godi arian i gefnogi gwaith ailadeiladu yn Nepal, yn dilyn daeargryn trychinebus yr wythnos ddiwethaf.

Gwobr Arian Safon Iechyd Corfforaethol i Brifysgol Aberystwyth

29 Ebrill 2015

Dyfarnwyd Gwobr Arian y Safon Iechyd Corfforaethol, marc ansawdd hyrwyddo iechyd yn y gweithle Llywodraeth Cymru, i Brifysgol Aberystwyth.

Pynciau Aberystwyth ymysg y gorau yn y byd

29 Ebrill 2015

Pum pwnc academaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth ymhlith goreuon y byd yn ôl cynghrair pynciau'r QS World University Rankings.

‘Middle Powers in World Trade Diplomacy, India, South Africa and the Doha Development Agenda’

28 Ebrill 2015

Darlithydd Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Dr Charalampos Efstathopoulos, yn trafod ymddygiad gwledydd sy’n datblygu tuag at y modd mae economi’r byd yn cael ei reoli.

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn ennill Adran y Flwyddyn

25 Ebrill 2015

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yw Adran y Flwyddyn Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhaliwyd ar Ddydd Gwener 24 o Ebrill.

Beth am ymweld â Diwrnod Agored Rhithwir Prifysgol Aberystwyth

24 Ebrill 2015

Diwrnod Agored Rhithwir, Dydd Iau 30 April; Cyfle i weld beth sydd gan Aberystwyth i'w gynnig o gysur eich cartref eich hun.

Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr 2015

24 Ebrill 2015

Heno, nos Wener 24 Ebrill, cynhelir Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol Prifysgol Aberystwyth.

Tîmoedd o Aberystwyth yn cystadlu yn Her Seiber 9/12 i Fyfyrwyr yn Genefa

23 Ebrill 2015

Dau dîm o fyfyrwyr Gwleidyddiaeth Ryngwladol wedi teithio i Genefa'r wythnos hon, i gystadlu yn  Her Seiber 9/12 i Fyfyrwyr.

Pen-blwydd Hapus William Shakespeare!

23 Ebrill 2015

Dathlu pen-blwydd Shakespeare (23ain Ebrill) drwy lansio ffilm amlieithog o ‘Soned 30’

Hystings Etholiad Cyffredinol 2015

17 Ebrill 2015

Bu ymgeiswyr Etholiad Cyffredinol Ceredigion yn trafod polisïau ac ateb cwestiynau o flaen cynulleidfa lawn mewn sesiwn hystings a gynhaliwyd gan Brifysgol Aberystwyth ar nos Iau (16 Ebrill, 2015).

Dyfodol y Gyfraith yng Nghymru

17 Ebrill 2015

Cadeirydd Comisiwn y Gyfraith Cymru a Lloegr, Syr David Lloyd Jones, i draddodi Darlith Flynyddol y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig.

Aberystwyth ar restr fer am bedair Gwobr Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education

16 Ebrill 2015

Mae Prifysgol Aberystwyth ar y rhestr fer mewn pedwar categori ar gyfer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Times Higher Education.

Goroesi’r gwres ar gyfer cwrw da

16 Ebrill 2015

Ymchwilwyr IBERS yn cydweithio â gwyddonwyr o Dijon yn Ffrainc, i geisio datrys y broblem blas cas mewn cwrw.

Myfyrwyr o Aberystwyth yn ennill gwobr #newsHACK BBC Cymru

15 Ebrill 2015

Tîm o Aberystwyth i ymweld â chanolfan y BBC yn MediaCity, Salford ger Manceinion, a derbyn cyfleoedd mentora yn sgil ennill cystadleuaeth #newsHACK BBC Cymru.

‘The Politics of Spirit: Bringing the Arts to bear on the world at large’

14 Ebrill 2015

Y bardd a’r dramodydd arobryn Damian Gorman i draddodi ail ddarlith flynyddol yr Athrofa Llenyddiaeth, Ieithoedd a Chelfyddydau Creadigol ar 20 Ebrill.

Lansio gradd newydd mewn Addysg a Datblygiad Rhyngwladol

14 Ebrill 2015

Gradd newydd Addysg a Datblygiad Rhyngwladol wedi ei anelu at y rheiny sydd â diddordeb mewn defnyddio Addysg fel ffordd o ddatblygu cymunedol a chymdeithasol o bersbectif byd-eang.

Goruchaf Lys y Deyrnas Gyfunol – Beth mae’r cyhoedd yn ei weld?

13 Ebrill 2015

Adran y Gyfraith a Throseddeg: Ar ddydd Mercher 22 Ebrill bydd yr artist a’r blogiwr, Isobel Williams yn rannu ei phrofiadau o dynnu lluniau o’r seddi cyhoeddus yn y Goruchaf Lys.

Comisiynydd y Gymraeg: rheoleiddio, rhyddid a risg

10 Ebrill 2015

Yr Athro Diarmait Mac Giolla Chríost, o Brifysgol Caerdydd i drafod gwaith Comisiynydd y Gymraeg mewn semiar gyhoeddus Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ar ddydd Mawrth 21 Ebrill.

Cyfri'r ffyrdd i lwyddiant TGAU

09 Ebrill 2015

Yr wythnos hon, mae Prifysgol Aberystwyth yn croesawu pobl ifanc o bob rhan o Geredigion a Phowys i'w Wythnos Adolygu Mathemateg TGAU.

Safon Oesol: Printiau Stanley Anderson RA

09 Ebrill 2015

Yr Athro Robert Meyrick a Dr Harry Heuser o’r Ysgol Gelf yn curadu arddangosfa o waith Stanley Anderson RA yn yr Academi Frenhinol.

Llyfr newydd ar pam ein bod yn bwyta’r planhigion a wnawn

08 Ebrill 2015

Yr Athro John Warren yn edrych ar y rhesymau pam ein bod yn bwyta prin 1% o'r 40,000 o blanhigion sydd ar gael tra bod y potensial yn llawer mwy.

Cyn-fyfyriwr yn ennill Gwobr Myfyriwr JIBS

02 Ebrill 2015

Yn ddiweddar, dyfarnwyd Gwobr Myfyriwr JIBS i’r cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, John Taylor am ei brosiect rhagorol yn seiliedig ar ymchwil.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Cynhadledd Awtistiaeth

02 Ebrill 2015

Ar ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth gynhadledd undydd Lleisiau o'r Sbectrwm Awtistig mewn partneriaeth â Thîm Gwasanaethau Awtistiaeth Cymdeithasol Ceredigion.

Cymryd syniadau gorau byd natur i ddatrys problemau dynol

01 Ebrill 2015

Mae Rhwydwaith Pensaernïaeth & Phlanhigion newydd wedi cael ei sefydlu rhwng Prifysgolion Aberystwyth, Bangor a Chaerdydd.