Y Torwyr Cod – Enigma, Parc Bletchley a Brwydr yr Iwerydd

29 Chwefror 2016

Bydd Dr Mark Baldwin, arbenigwr blaenllaw ar y Peiriant Cod Enigma a ddefnyddiwyd gan luoedd yr Almaen yn ystod yr Ail Ryfel Byd, yn siarad ym Mhrifysgol Aberystwyth ar nos Fercher 2 Mawrth, 2016.

Myfyrwyr Amaethyddiaeth i ymddangos ar Countryfile

29 Chwefror 2016

Bu Adam Henson, cyflywnydd Countryfile, yn ffilmio gyda myfyrwyr o IBERS.

Myfyrwyr IBERS i gymryd rhan yn ‘University Challenge’ Botanegol cyntaf erioed

29 Chwefror 2016

Bydd y rhaglen yn cael ei chyflwyno gan y seren deledu a'r ethno-fotanegwr James Wong a'i recordio yng Ngerddi Kew.

Dyma Hugh, y llyfrgellydd robot

25 Chwefror 2016

Gallai myfyrwyr sy’n chwilio am lyfrau llyfrgell ym Mhrifysgol Aberystwyth fod yn troi at robot am gymorth cyn hir.

Balchder yn ein Hanes: Dathlu a chefnogi ein myfyrwyr LDHT+

24 Chwefror 2016

Prifysgol Aberystwyth yn yn cynnal digwyddiad arbennig, 'Balchder yn ein Hanes' i thynnu sylw at ffigyrau eiconig o fewn y gymuned LGBT+

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr ar agor

19 Chwefror 2016

Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr yn agor heddiw.

Hanesion o fyd teledu: cyflwyno byd natur i’ch ystafell fyw

18 Chwefror 2016

Yr entomolegydd teledu George McGavin I ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 19 Chwefror.

Myfyrwyr cyntaf yn derbyn Ysgoloriaeth Angen a Theilyngdod Peter Hancock

17 Chwefror 2016

Cyhoeddi enwau'r myfyrwyr cyntaf i dderbyn Ysgoloriaeth Angen a Theilyngdod Peter Hancock.

Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol

16 Chwefror 2016

Yr ymchwilydd doethurol Judith Bodor i gynnal cyfres o seminarau yn Amgueddfa Cymru - National Museum Wales ar y 25ain o Chwefror, a’r 3ydd a’r 10fed o Fawrth.

Sut wnaeth Cymru ofalu am 4,500 o ffoaduriaid o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf?

16 Chwefror 2016

Sefydliad Coffa David Davies yn cynnal darlith gyhoeddus ar ymateb Cymru i Argyfwng y Ffoaduriaid o Wlad Belg yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Economïau lleol cryf yn ysgogi hunangyflogaeth

15 Chwefror 2016

Ymchwil newydd yn awgrymu bod mwy wedi dewis hunangyflogaeth yn ystod cwymp ariannol 2008-2013.

Cwymp drychinebus argae Oes yr Iâ yn Ne America yn newid cylchrediad a hinsawdd y Môr Tawel

12 Chwefror 2016

Dŵr croyw wedi ei ryddhau o lyn anferth yn Ne America wedi newid cylchrediad dŵr y Môr Tawel yn ôl ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi yn Nature Scientific Reports.

Diweddariad storm Imogen: 21:00 Nos Lun 8 Chwefror 2016

08 Chwefror 2016

Gall myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth a symudwyd o neuaddau preswyl glan môr oherwydd y tywydd gwael nawr i ddychwelyd i'w neuaddau.

Diweddariad storm Imogen: 18:30 Dydd Llun 8 Chwefror

08 Chwefror 2016

Myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau glan môr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gynnes, yn glyd ac yn mwynhau swper am ddim wrth i’r tywydd garw barhau.

Hanesydd yn arwyddo cytundeb i gyhoeddi llythyron George Whitefield

08 Chwefror 2016

Yr hanesydd Dr David Ceri Jones wedi arwyddo cytundeb i gyhoeddi gohebiaeth George Whitefield, y diwygiwr efengylaidd traws-Iwerydd o’r ddeunawfed ganrif.

Mwy o gyfleoedd proffesiynol i raddedigion cyfrifeg

05 Chwefror 2016

ACCA yn adnewyddu achrediad gradd BSc Cyfrifeg a Chyllid yr Ysgol Rheolaeth a Busnes ac yn cynnig mwy o eithriadau arholiadau proffesiynol.

Penodi timau ymgynghorol i ddatblygu Campws Arloesi a Menter newydd Aberystwyth

02 Chwefror 2016

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cyhoeddi penodi timau o ymgynghorwyr i gynorthwyo gyda’r datblygiad newydd gwerth £40.5m.

Enwi rhewlif yn Antarctica ar ôl rhewlifegydd o Brifysgol Aberystwyth

01 Chwefror 2016

Rhewlif Glasser wedi ei enwi ar ôl yr Athro Neil Glasser o Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear.