Caiacio yn Afghanistan - cyn-fyfyrwyr Aber yn rhannu profiadau

Cynfyfyrwyr Aberystwyth yn caiacio ar hyd afon Panjshir yn Afghanistan. Llun gan Kristof Stursa.

Cynfyfyrwyr Aberystwyth yn caiacio ar hyd afon Panjshir yn Afghanistan. Llun gan Kristof Stursa.

07 Mawrth 2017

Bydd dau gyn-fyfyriwr yn dychwelyd i Aberystwyth ar 8 Mawrth 2017 i siarad am eu hanturiaethau caiacio mewn gwlad sy’n fwy adnabyddus fel theatr rhyfel na chyrchfan dŵr gwyn.

Fe dreuliodd James Smith a Joe Rea-Dickins ddeg diwrnod yn padlo ar hyd afon Panjshir yng ngogledd Afghanistan gyda dau gaiaciwr arall, Callum Scott a Kristof Stursa.

Mae’r grŵp o bedwar bellach yn mynd ar daith o amgylch y DU ac Iwerddon yn sôn am eu profiadau, gyda digwyddiad arbennig yn cael ei gynnal yn Ystafell Seddon yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth am 7yp nos Fercher 8 Mawrth 2017.

Roedd cynnwys Aberystwyth yn y daith yn fater o raid, yn ôl James Smith, a fu'n astudio Marchnata ac Almaeneg yn Aberystwyth rhwng 2008-2012.

"Cefais amser gwych yn Aber ac mae gen i lu o atgofion melys o fy nghyfnod yma. Un o'r prif resymau dros ddewis y brifysgol oedd bod ganddi un o'r clybiau canŵio gorau yn y DU. Roedd y cwrs yn wych wrth gwrs, ond daeth y clwb yn rhan fawr iawn o’m mywyd prifysgol ac mae'n wych ei weld yn mynd o nerth i nerth," meddai James, a fu’n Llywydd y Clwb Canŵio Prifysgol Aberystwyth yn 2009-10.

"Daeth ein trip i Afghanistan yn sgil taith arall wnaethon ni drefnu i Bacistan tra'n dal yn y Brifysgol. Fe sylweddolon ni bod dal modd ymweld â’r lleoedd hyn o hyd a chael amser da. Roedd gennym ni swyddogion lleol yn ein hebrwng ar hyd y daith gyfan a doedden ni ddim yn teimlo mewn perygl ar unrhyw adeg; yn wir, rhaid dweud i ni gael croeso arbennig o gynnes. Rydyn ni nawr yn bwriadu sefydlu busnes teithiau caiac yn India felly bydd gradd marchnata yn ddefnyddiol."

Yn ystod eu taith ar hyd afon Panjshir a thrwy fynyddoedd yr Hindu Kush, fe fu’r pedwar ffrind hefyd yn cynnal gweithdy caiacio i ddysgu pobl leol oedd â diddordeb.

Buon nhw’n ffilmio’r daith ac fe fyddan nhw’n defnyddio'r delweddau fideo wrth iddyn nhw adrodd straeon am eu hanturiaethau yn Afghanistan i gynulleidfaoedd ar draws y DU ac Iwerddon.

Dywedodd Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni Prifysgol Aberystwyth,: "Mae ysbryd antur yn perthyn i fyfyrwyr Aberystwyth. Yn y 1960au, er enghraifft, fe aeth Cymdeithas Alltaith myfyrwyr Aberystwyth i Afghanistan, fe wnaethon nhw groesi anialwch y Sahara, ac fe yrron nhw drwy Daleithiau Trucial y Dwyrain Canol. Mae'n wych gweld bod y traddodiad hwn yn fyw ac iach heddiw. Fel Prifysgol, rydym bob amser yn awyddus i glywed am y gwahanol lwybrau mae’n myfyrwyr wedi eu dilyn ers graddio felly rydym yn falch iawn fod James a Joe yn dod â'u sioe deithiol i Hen Goleg - lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiad sy’n dathlu campau rhai o gyn aelodau Clwb Canŵio Aberystwyth. "

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yn Aberystwyth ar 8 Mawrth yn costio £5 - £8 ac ar gael gan unrhyw aelod o bwyllgor Clwb Canwio Prifysgol Aberystwyth neu arlein  www.ticketsource.co.uk/date/GGLLHG