Phrifysgol Aberystwyth a Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth

31 Mawrth 2017

Mae tîm Sbectrwm Awtistiaeth Ceredigion a Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cynhadledd ar y cyd ar Awtistiaeth yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth heddiw, ddydd Gwener 31 Mawrth 2017.

Car-go yn cipio GwobrMenterAber

30 Mawrth 2017

Mae cerbyd cyflenwi di-yrrwr cysyniadol a ddatblygwyd gan dîm o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn hwb o £10,000 ar ôl ennill GwobrMenterAber 2017.

Myfyrwraig PhD yn cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth ysgrifennu’r ESRC

29 Mawrth 2017

Roedd myfyrwraig PhD, Siobhan Maderson, ymhlith deuddeg a gyrhaeddodd restr fer cystadleuaeth ysgrifennu’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) eleni.

Olion Traed y Cof

28 Mawrth 2017

Arddangosfa ‘Footprints of Memory: Searching for Mexico’s Disappeared’, a fydd i’w gweld yn Aberystwyth, o 3-8 Ebrill 2017.

Punt newydd sbon nad yw’n gron

28 Mawrth 2017

Wrth i’r Bathdy Brenhinol gyflwyno punt sydd â deuddeg ochr iddo, gwyliwch* yr Athro Simon Cox o Adran Fathemateg yn trafod geometreg dyluniad darnau arian a’r her o gynhyrchu darn arian sydd â nifer cyfartal o ochrau. *Fideo yn Saesneg

€4m i hybu bioamrywiaeth ar strwythurau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon

24 Mawrth 2017

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn arwain menter newydd a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd i wella gwerth ecolegol strwythurau amddiffyn ac ynni adnewyddadwy arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon, mewn cydweithrediad â phrifysgol yn Nulyn, Bangor, Cork ac Abertawe.

Enillydd The Apprentice i gyflwyno gwobr £10,000 i fyfyriwr mentergar

24 Mawrth 2017

Bydd enillydd diweddaraf cyfres deledu The Apprentice Alana Spencer ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Llun 27 Mawrth i gyflwyno'r wobr gyntaf o £10,000 i enillydd cystadleuaeth Gwobr CaisDyfeisio 2017.

Arweinyddiaeth wleidyddol mewn byd anwadal

23 Mawrth 2017

Bydd yr Athro Richard Beardsworth, pennaeth yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yn defnyddio’i ddarlith agoriadol i gyflwyno ar y pwnc hynod amserol o arweinyddiaeth a chyfrifoldeb gwleidyddol mewn byd sy’n gynyddol anrhagweladwy ac ansicr.

Myfyrwyr yn agor llwybr newydd yng Nghoed Penglais

23 Mawrth 2017

Mae criw o fyfyrwyr  o Brifysgol Aberystwyth wedi bod yn dathlu agor llwybr cerdded newydd drwy Goed Penglais.

Lansio prosiect treftadaeth arfordirol a newid yn yr hinsawdd

21 Mawrth 2017

Bydd prosiect ymchwil Ewropeaidd gwerth miliynau o bunnoedd, a fydd yn ymchwilio i beryglon newid yn yr hinsawdd o safbwynt tirweddau arfordirol Cymru ac Iwerddon, yn cael ei lansio’n swyddogol ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 23 Mawrth 2017.

Diddordeb mawr mewn Diwrnod Agored i hyrwyddo ymchwil iechyd a lles yng Ngheredigion

20 Mawrth 2017

Daeth bron i 200 o bobl leol i’r Diwrnod Agored i lansio Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) newydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher y 15fed o Fawrth.

Gwaith celf gan diwtor sy’n wneuthurwr printiau mewn arddangosfa yn UDA

21 Mawrth 2017

Printiau gan Andrew Baldwin, diwtor mewn gwneud printiau a ffotograffiaeth, yn cynnwys mewn arddangosfa ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio.

Cofnodi Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad o Ynysoedd Prydain am y tro cyntaf

20 Mawrth 2017

Mae gwyddonwyr y gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi recordio’r hyn y maent yn credu yw’r cofnod cyntaf yn Ynysoedd Prydain o Fflach Gwrthdrawiad ar y Lleuad.

Llynnoedd rhewlifol yn peri bygythiad llifogydd yn Chile

17 Mawrth 2017

Mae ymchwilwyr o Brifysgolion Aberystwyth a Chaerwysg yn rhybuddio y gall llynnoedd rhewlifol beri bygythiad yn Chile.

Deg Llais Newydd o Ewrop

17 Mawrth 2017

Cafodd enwau Deg Llais Newydd o Ewrop eu cyhoeddi yn Ffair Lyfrau Llundain 2017 fel rhan o brosiect arloesol o’r enw Ewrop Lenyddol Fyw, sy’n cael ei arwain gan Lenyddiaeth ar draws Ffiniau (LAF) sydd wedi ei lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth.

UMAber yw Undeb Myfyrwyr y Flwyddyn

17 Mawrth 2017

Mae Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UMAber) wedi ei henwi yr Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch orau yng Nghymru.

IBERS yn lansio MSc newydd mewn Biotechnoleg

16 Mawrth 2017

Mae cymhwyster meistr newydd mewn biotechnoleg wedi ei lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Wyddoniaeth Prydain

15 Mawrth 2017

Mae dros 1,500 o blant ysgol o bob cwr o ganolbarth a gorllewin Cymru yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon fel rhan o Wythnos Wyddoniaeth Prydain.

Myfyrwyr Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca Efrog Newydd

14 Mawrth 2017

Bydd dau o fyfyrwyr Ffilm a Theledu o Brifysgol Aberystwyth yn mynychu Gŵyl Ffilm fyd-enwog Tribeca yn Efrog Newydd ym mis Ebrill 2017.

Ffair Yrfaoedd y Gwanwyn ym Mhrifysgol Aberystwyth

13 Mawrth 2017

Bydd cyflogwyr mawr o bob cwr o'r byd yn bresennol mewn Ffair Yrfaoedd Gwanwyn Brifysgol ddydd Mawrth 14 Mawrth.

Enillydd Oscar ym Mhrifysgol Aberystwyth

13 Mawrth 2017

Bydd dangosiad arbennig o’r ffilm Apocalypse Now yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Celfyddydau Aberystwyth nos Iau 23 Mawrth 2017 yng nghwmni’r golygydd ffilm a sain Walter Murch, sydd wedi ennill tair gwobr Oscar am ei waith.

Darlith Canmlwyddiant yn galw am gyfiawnder technoleg

13 Mawrth 2017

Bydd Simon Trace CBE, ffigwr blaenllaw ym maes datblygu rhyngwladol, yn traddodi darlith gyhoeddus Technology Justice – why it’s time to reboot our relationship with technology ar ddydd Mawrth 14 o Fawrth.


 


 

Lansio menter ansawdd dŵr €6.7m

10 Mawrth 2017

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth a Choleg Prifysgol Dulyn, gyda chefnogaeth yr UE, yn cydweithio ar fenter newydd i fynd i'r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddyfroedd ymdrochi yng Nghymru ac Iwerddon.

Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru i gynnal dosbarth meistr ar ysgrifennu ac iechyd meddwl

10 Mawrth 2017

Bydd Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru Gwyneth Lewis yn rhoi dosbarth meistr ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau 16 Mawrth ar ysgrifennu ac iechyd meddwl.

Gwyddonwyr Aberystwyth yn cyfrannu at fuddsoddiad yr UE o € 7m yn niwydiant pysgodfeydd Cymru ac Iwerddon

09 Mawrth 2017

Mae gwyddonwyr yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth am chwarae rhan mewn ymchwil morol sydd wedi sicrhau mwy na €7m o arian gan yr Undeb Ewropeaidd.

Darlith gyhoeddus ar ddiogelu oedolion

09 Mawrth 2017

Bydd un o arbenigwyr blaenllaw’r Deyrnas Unedig ar ddiogelu oedolion, Dr Margaret Flynn, yn traddodi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 22 Mawrth 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu rhagoriaeth mewn addysgu

08 Mawrth 2017

‘Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed’, modiwl astudio sydd yn cael ei gydlynu gan Dr Breig Powel o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, yw enillydd Gwobrau Cwrs Rhagorol Prifysgol Aberystwyth 2017.

Amaethyddiaeth yn Aberystwyth yn ymuno â Daearyddiaeth yn y 100 uchaf yn y byd

08 Mawrth 2017

Aberystwyth yw un o’r 100 prifysgol orau yn y byd ar gyfer astudio Amaethyddiaeth a Daearyddiaeth yn ôl cynghrair 2017 y QS World University Rankings yn ôl pwnc sydd wedi ei chyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 8 Mawrth 2017.

Gwobrau Dydd Gŵyl Dewi

07 Mawrth 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anrhydeddu saith o bobl am eu cyfraniad at y Gymraeg mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg heno (Nos Fawrth 7 Mawrth 2017).

Caiacio yn Afghanistan - cyn-fyfyrwyr Aber yn rhannu profiadau

07 Mawrth 2017

Bydd dau gyn-fyfyriwr yn dychwelyd i Aberystwyth ar 8 Mawrth 2017 i siarad am eu hanturiaethau caiacio mewn gwlad sy’n fwy adnabyddus fel theatr rhyfel na chyrchfan dŵr gwyn.

Arddangosfa Gelf: O'r Ystafell Fywlunio: lluniau ac astudiaethau ffigyrau'r Ysgol Gelf ers 1800

07 Mawrth 2017

Arddangosfa o luniau a phaentiadau sy'n cynnig golwg ar arferion lluniadu yn ysgolion celf Prydain dros y ddwy ganrif ddiwethaf yn agor yr wythnos hon yn Oriel Ysgol Gelf.

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cefnogi Dathliad Dydd Gŵyl Dewi a drefnir gan sefydliad Cymru yn Llundain

07 Mawrth 2017

Cafodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) cyf. yr anrhydedd o gefnogi dathliad blynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain yn Neuadd y Gorfforaeth ar yr 28ain o Chwefror 2017.

Astudiaeth yn edrych ar sut mae menywod yn "edrych" ar ei gilydd

07 Mawrth 2017

Un edrychiad bach, dyna’r cyfan sydd ei angen i anfon rhai pobl i bwll o hunan-amheuaeth. Mae prosiect sy’n cael ei arwain gan Dr Sarah Riley yn ystyried sut mae menywod yn edrych ar ei gilydd ac effeithiau hirdymor posibl.

Uned newydd i hybu iechyd a lles yn y gymuned

06 Mawrth 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn lansio Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) yn ystod Diwrnod Agored ar ddydd Mercher 15 Mawrth.

Arddangosfa Gelf: Cutting Edge: The British Print from Hayter to Hockney 1960 to 1980

06 Mawrth 2017

Arddangosfa llunio printiau newydd yn agor heddiw yn Oriel Ysgol Gelf heddiw.

Llenor Cwrdaidd i gyfieithu’r Mabinogi

06 Mawrth 2017

Mae bardd a chyfieithydd Cwrdaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth yr wythnos hon (6-10 Mawrth 2017) i gyfieithu rhai o chwedlau'r Mabinogi i Kurmandji, iaith Gwrdeg sy’n cael ei defnyddio yn Nhwrci.

Prifysgol Aberystwyth ar bum restr fer ar gyfer gwobrau What Uni

03 Mawrth 2017

Yn dilyn perfformiad rhagorol yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2016, mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar restr fer Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau dewis myfyrwyr What Uni Student Choice Awards 2017.

Blwyddyn mewn diwydiant ar gael i fyfyrwyr

03 Mawrth 2017

Mae Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth am gynnig dewis cwrs newydd sy'n caniatáu i fyfyrwyr elwa o flwyddyn amhrisiadwy o brofiad gwaith gyda chyflogwyr proffil uchel.

Seddi newydd i Sinema Canolfan y Celfyddydau

03 Mawrth 2017

Bydd dilynwyr brwd byd y ffilmiau sy'n mwynhau rhaglen boblogaidd ac amrywiol sinema Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn gallu mwynhau dangosiadau mewn amgylchiadau mwy moethusrwydd yn fuan iawn.

Anrhydeddu dwy am eu cyfraniad i’r Gymraeg

01 Mawrth 2017

Bydd dwy sydd wedi treulio rhan helaeth o’u hoes yn gweithio ym maes Cymraeg i Oedolion yn cael eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg nos Fawrth 7 Mawrth 2017.