Cefnogaeth ariannol Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i ddaearyddwr o Aberystwyth

Dr Hywel Griffiths, sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

Dr Hywel Griffiths, sydd wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru

23 Hydref 2017

Mae ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth i effeithiau hirdymor cynlluniau ynni micro ar afonydd Cymru wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Bydd y gwaith, dan arweiniad Dr Hywel Griffiths, arbenigwr ar systemau afonydd yn yr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, yn astudio effeithiau cynlluniau ledled Cymru, ar y cyd â chydweithwyr ym Mhrifysgol Glasgow a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd yr arian hefyd yn cefnogi astudiaeth o sut y gall coed a changhennau cwymp sydd wedi gostwng, dros flynyddoedd lawer, ddylanwadu ar lif y dŵr mewn afonydd.

Gobaith Dr Griffiths yw y bydd y gwaith, sydd yn cael ei ariannu gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru yn llywio polisi amgylcheddol ar ynni adnewyddadwy a llifogydd yng Nghymru.

“Mae’n bleser mawr derbyn y wobr yma gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, ac rwyf yn ddiolchgar iawn iddynt,” meddai Dr Griffiths.

“Bydd y wobr yn fy ngalluogi i sefydlu safleoedd monitro hir-dymor ar afonydd yng Nghymru i astudio effeithiau amgylcheddol cynlluniau pwer hydro bychain a sut y mae coed mewn afonydd yn effeithio ar eu geomorffoleg. Y gobaith yw y bydd y ddau brosiect yma yn cyfrannu at bolisiau rheolaeth amgylcheddol yng Nghymru yn gysylltiedig â chynhyrchu ynni adnewyddadwy a rheoli llifogydd mewn modd cynaliadwy.”

Dywedodd Madeleine Bidder, Cadeirydd Pwyllgor Gwobrau Cwmni Anrhydeddus Lifrau Cymru: “Mae'r Cwmni yn falch iawn o gyflwyno’r wobr hon i Gymro ifanc sy'n wyddonydd, athro, a bardd – dyn y Dadeni gwirioneddol.”

Bydd arian o'r wobr hefyd yn galluogi Dr Griffiths i fynychu’r 17eg Gynhadledd Ryngwladol i Ddaearyddwyr Hanesyddol yn Warsaw ym mis Gorffennaf 2018.

Yno, bydd yn cyflwyno ymchwil ar y canfyddiadau cymdeithasol a diwylliannol o lifogydd yng nghefn gwlad Iwerddon ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a dechrau'r ugeinfed ganrif.

Mae Dr Griffiths wedi cyhoeddi gwaith ar ganfyddiadau hanesyddol o lifogydd mewn llenyddiaeth Gymru  o’r oesoedd canol, ac ar etifeddiaeth gymdeithasol, ddiwylliannol a gwleidyddol llifogydd Cwm Tryweryn.

Mae hefyd wedi archwilio llifogydd hanesyddol yn yr ardaloedd Cymreig o Batagonia a chyfraddau a phatrymau erydiad creigiau gwely afonydd yn Ne Affrica.

Yn ogystal, mae Dr Griffiths yn un o genhedlaeth newydd o feirdd sydd wedi dod i amlygrwydd yn ystod blynyddoedd diweddar. Enillodd y Gadair yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ddwywaith, ac yn 2015 enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Adlewyrchir ei ymchwil mewn llawer o’i gyfansoddiadau a bydd y wobr yn cefnogi datblygu gwefan newydd i hyrwyddo ei farddoniaeth.