Gwella cynhyrchu protein yn Ewrop a Tsieina

30 Hydref 2017

Gwyddonwyr planhigion o Brifysgol Aberystwyth yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwil newydd i fridio codlysiau porthiant a chodlysiau grawn, i fynd i'r afael â gofynion bwydydd protein yn Ewrop a Tsieina.

Dathlu llwyddiannau dysgu gydol oes

26 Hydref 2017

Athrofa Datblygu Proffesiynol y Brifysgol yn y dathlu llwyddiannau a chyflawniadau myfyrwyr a staff dysgu gydol oes mewn seremoni arbennig.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu llwyddiant dysgwyr Cymraeg

26 Hydref 2017

Mae cyn-Faer Tref Aberystwyth a’r berfformwraig Sue Jones-Davies ymysg criw sydd wedi eu cydnabod am eu hymdrechion i ddysgu a hyrwyddo’r Gymraeg

Cefnogaeth ariannol Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru i ddaearyddwr o Aberystwyth

23 Hydref 2017

Mae ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth i effeithiau hirdymor cynlluniau ynni micro ar afonydd Cymru wedi derbyn cefnogaeth ariannol gan Gwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru.

Cerdd Keats i’r Hydref, To Autumn yn rhybuddio am wyliadwriaeth torfol a rhannu ar y we

23 Hydref 2017

Erthygl gan Richard Marggraf-Turley, Athro Ymgysylltu â Dychymyg y Cyhoedd ym Mhrifysgol Aberystwyth, a gyhoeddwyd yn The Conversation.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

20 Hydref 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth yn cynnal dau ddigwyddiad cerddorol arbennig i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon 2017.

Gweithgor newydd ar gyfer gerddi’r campws

17 Hydref 2017

Mae Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth newydd gyda Phrifysgol Aberystwyth i ddatblygu cynllun cadwraeth tymor-hir ar gyfer tiroedd campws Penglais.

Y Ganolfan Saesneg Rhyngwladol yn cyrraedd safle tri uchaf prifysgolion y DU

16 Hydref 2017

Mae ansawdd y dysgu, sy'n cael ei fwynhau gan fyfyrwyr rhyngwladol sy’n dysgu Saesneg ym Mhrifysgol Aberystwyth, gyda’r gorau yn y DU yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd gan yr E L Gazette.

Gwahodd enwebiadau am Gymrodoriaethau a Graddau Anrhydedd 2018

16 Hydref 2017

Y dyddiad cau i enwebu unigolion i’w hystyried am Gymrodoriaethau a Graddau Anrhydedd yn seremonïau graddio Prifysgol Aberystwyth 2018 yw canol nos, ddydd Llun 23 Hydref 2017.

Lansio menter ansawdd dŵr ymdrochi Cymru–Iwerddon yn Nulyn

13 Hydref 2017

Mae prosiect ymchwil sy'n cael ei gefnogi gan yr UE i fynd i'r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ansawdd dŵr ymdrochi yng Nghymru ac Iwerddon wedi cynnal ei lansiad yn Nulyn.

Ymchwil ôl-raddedig i elwa o gymynrodd

13 Hydref 2017

Bydd uchelgais oes un o gyn-fyfyrwyr Aberystwyth i adael etifeddiaeth barhaol i’w halma mater yn cael ei gwireddu yn 2018.

Rhodd o £2m gan ddau gyn aelod staff

13 Hydref 2017

Mae dau gyn-aelod o staff a gyfarfu a phriodi tra’n gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi gadael rhodd o £2m i'r sefydliad.

Darlith gyhoeddus gan arbenigwr GM

13 Hydref 2017

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar y cyd â Phrifysgol Aberystwyth yn trefnu darlith gyhoeddus i drafod y dystiolaeth wyddonol ddiweddaraf ar gnydau GM.

Cymynroddion yn cefnogi ymchwil yn y Brifysgol

13 Hydref 2017

Cyhoeddwyd dwy gymynrodd sylweddol i gefnogi ymchwil ôl-radd yn Diwrnod Sylfaenwyr Prifysgol Aberystwyth a gynhaliwyd yn yr Hen Goleg ddydd Gwener 13 Hydref 2017.

Cynhadledd BCSWomen Lovelace ar restr fer gwobr amrywiaeth

12 Hydref 2017

Mae cynhadledd sy’n cael ei threfnu gan academyddion ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer menywod sydd yn astudio cyfrifiadureg wedi cyrraedd rhestr fer gwobr fawreddog.

Arloeswr cyfrifiadurol ac adeiladwr ymennydd i ddarlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

11 Hydref 2017

Bydd y gwyddonydd cyfrifiadurol arloesol, yr Athro Steve Furber, sy'n 'adeiladu ymennydd' gan ddefnyddio miliwn o ficro-broseswyr yn darlithio ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 27 Hydref.

Dolenni dysgu newydd gyda Tsieina

11 Hydref 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol WuYi yn Tsieina wedi cytuno i weithio mewn partneriaeth i ddatblygu cysylltiadau agosach rhwng staff a myfyrwyr.

Darlithydd o Aberystwyth ar restr Menywod Mwyaf Dylanwadol TG

10 Hydref 2017

Am yr ail flwyddyn yn olynol, darlithydd cyfriadureg o Brifysgol Aberystwyth yw’r nawfed fenyw fwyaf dylanwadol ym maes cyfrifiadureg yn y DU yn ôl Computer Weekly.

Gwobr Bafta Cymru i gyn-fyfyriwr Prifysgol Aberystwyth

09 Hydref 2017

Mae rhaglen ddogfen gan gyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth i nodi hanner-can-mlwyddiant trychineb Aberfan wedi ennill Gwobr Ddogfen Sengl Bafta Cymru 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal ail ddarlith goffa David Trotter

05 Hydref 2017

Bydd Dirprwy Brif Olygydd yr Oxford English Dictionary, Dr Philip Durkin, yn traddodi ail Ddarlith Goffa David Trotter ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Gwener 20 Hydref.

Cymrawd Ysgrifennu yn ennill Gwobr Stori Fer y BBC 2017

05 Hydref 2017

Enillwyd Gwobr Stori Fer y BBC 2017 gan awdur o Geredigion sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar y grefft o ysgrifennu.

Pam Celf? Seminarau agored dan arweiniad Mary Lloyd Jones a Paul Joyner

04 Hydref 2017

Mae’r arlunydd Mary Lloyd Jones a Paul Joyner o Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnal cyfres o seminarau celf cyhoeddus agored yn yr Hen Goleg.

Cynnig yn y Senedd ar allyriadau carbon wedi ei seilio ar waith ym Mhrifysgol Aberystwyth

04 Hydref 2017

Bydd gwerthusiad o gynllun a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth i leihau allyriadau carbon yn cael ei drafod yn y Cynulliad Cenedlaethol ddydd Mercher 4 Hydref 2017.

Dylanwad mawr ar bolisi tramor yr Arlywydd Obama i draddodi Darlith Flynyddol E H Carr

02 Hydref 2017

Bydd ffigwr blaenllaw yn yr astudiaeth o bolisi tramor yr Unol Daleithiau a dylanwad mawr ar bolisi rhyngwladol yr Arlywydd Obama yn siarad ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Iau 5 Hydref 2017.

Cymrawd Ysgrifennu ar y rhestr fer am wobr BBC

02 Hydref 2017

Mae awdur o Geredigion sy’n rhoi cyngor ysgrifennu i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Stori Fer y BBC 2017.