Wedi Brexit – beth nesaf i Gymru? Prif Weinidog Cymru i draddodi darlith flynyddol Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeitha

13 Chwefror 2020

Wrth i Lywodraeth y DU ddechrau ar y trafodaethau ynglyn â’i pherthynas gyda’r Undeb Ewropeaidd wedi Brexit, mi fydd Prif Weinidog Cymru yn trafod goblygiadau hyn i Gymru mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth nos Iau 27 Chwefror 2020.

Technoleg deallusrwydd artiffisial yn helpu i fesur a monitro rhewlifoedd sy’n toddi

14 Chwefror 2020

Mae deallusrwydd artiffisial, lluniau lloeren a thechnoleg drôn yn mynd i gael cryn effaith ar ymchwil i newid hinsawdd yn ôl gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth.

Astudiaeth newydd yn archwilio effeithiau newid yn yr hinsawdd ar adar arfordirol

18 Chwefror 2020

Bydd effeithiau newid yn yr hinsawdd ar ddwy rywogaeth o adar arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon yn cael eu harchwilio mewn prosiect ymchwil newydd gwerth €2.6m fydd yn cynnwys ymchwilwyr o Brifysgol Aberystwyth.

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig

17 Chwefror 2020

Canrif o addysg i oedolion yng Nghymru wledig fydd testun darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth i nodi canmlwyddiant Adran Dysgu Gydol Oes y Brifysgol.

Troi gwastraff fferm yn borthiant uchel mewn protein ar gyfer anifeiliaid

19 Chwefror 2020

Gallai gwastraff o ffermydd gael ei ddefnyddio i gynhyrchu porthiant ar gyfer da byw sy’n uchel mewn egni, isel ei gost ac sy’n ecogyfeillgar.

Prifysgol Aberystwyth yn adnewyddu ei phartneriaeth gyda Menter a Busnes

18 Chwefror 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi adnewyddu ei phartneriaeth gyda Menter a Busnes, prif gwmni datblygu economaidd annibynnol Cymru.

Cyfle newydd i fyfyrwyr ymweld â’r Ariannin

20 Chwefror 2020

Mae cyfle newydd i fyfyrwyr o Aberystwyth ymweld â’r Ariannin fel rhan o gynllun teithio rhyngwladol sydd yn cael ei gynnig gan y Cyngor Prydeinig.

Gwellaydd blas naturiol i alluogi cynnwys llai o halen mewn bwydydd

26 Chwefror 2020

Mae ymchwil gwyddonol wedi llwyddo i ddatblygu cynnyrch bwyd y gellir ei ddefnyddio i leihau’n sylweddol faint o halen sydd mewn prydau wedi eu pecynnu ymlaen llaw.

Lansio Ysgol Gwyddor Filfeddygol newydd yn Aberystwyth

28 Chwefror 2020

Lansiwyd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru gan Brifysgol Aberystwyth, a fydd yn cynnig gradd Baglor mewn Gwyddor Filfeddygol newydd ar y cyd â’r Coleg Milfeddygol Brenhinol.

Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd

28 Chwefror 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyflawni’r sefyllfa weithredol waelodol yr oedd wedi ei rhagweld ar gyfer 2018/2019 ac mae bellach mewn lle i gau ei Chynllun Gweithredu Cynaliadwyedd yn ffurfiol.