Y Brifysgol yn penodi Iwan Teifion Davies yn Gyfarwyddwr Cerdd

03 Awst 2021

Mae'r arweinydd a'r pianydd o Gymru, Iwan Teifion Davies, wedi'i benodi'n Gyfarwyddwr newydd ar Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Elfyn Llwyd yn ymgymryd â rôl anrhydeddus Dirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth

12 Awst 2021

Penodwyd y Gwir Anrhydeddus Elfyn Llwyd yn Ddirprwy Ganghellor Prifysgol Aberystwyth.

Llwyddiant wrth amseru patrymau gorffwys defaid allai arwain at ddarogan ŵyna

13 Awst 2021

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn gobeithio gallu darogan pryd fydd defaid yn ŵyna wedi iddynt lwyddo i ddilysu dull o fesur am faint mae defaid yn gorwedd. 

Cyflymu bridio Miscanthus er mwyn mynd i’r afael â newid hinsawdd

25 Awst 2021

Bydd gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth yn ymchwilio i fabwysiadu techneg i gyflymu bridio Miscanthus mewn ymdrech i gwrdd â thargedau newid hinsawdd fel rhan o becyn gwerth £4 miliwn Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol i hybu cynhyrchu biomas.

Academydd o Aberystwyth yn curadu archif BBC a ryddhawyd i nodi 85 mlynedd o adloniant teledu

26 Awst 2021

Mae academydd o'r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu wedi chwarae rhan allweddol yn y gwaith o greu casgliad archif newydd sy'n dathlu hanes cyfoethog y BBC o ddiddanu'r genedl.

Joséphine Baker: perfformwraig, ymgyrchydd, aelod o’r Gwrthsafiad ac sydd bellach yn cael ei hanrhydeddu yn y Panthéon yn Ffrainc

31 Awst 2021

Mewn erthygl yn The Conversation mae’r fyfyrwraig PhD, Clare Church, o’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn trafod y diweddar berfformwraig, Joséphine Baker, a'r anrhydedd a roddwyd iddi; yn cael ei choffáu yn y Panthéon ym Mharis yn ddiweddarach eleni.