Ethol academyddion o Aberystwyth yn Gymrodyr Cymdeithas Ddysgedig Cymru

31 Mai 2022

The Learned Society of Wales has named four academics from Aberystwyth University among its newly elected Fellows.

Cyflogau teg i awduron yng Nghymru yn destun arolwg newydd

09 Mai 2022

Bydd gwneud cyflogau awduron yn decach a sefydlu meincnodau ar gyfer gwahanol fathau o incwm awduron yn rhan o astudiaeth newydd gan Brifysgol Aberystwyth.

Cyflwyno gwobrau blynyddol staff a myfyrwyr

09 Mai 2022

Coronwyd yr Ysgol Addysg yn Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Staff a Myfyrwyr Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2022, a gynhaliwyd ar 3 Mai yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cynnydd sylweddol yn ansawdd ymchwil Prifysgol Aberystwyth

12 Mai 2022

Mae ansawdd ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cynyddu’n sylweddol, yn ôl yr adolygiad diweddaraf o ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU.

Mae gwlyptiroedd arfordirol y Ddaear yn diflannu - ymchwil mapiau newydd

13 Mai 2022

Mae pedair mil o gilometrau sgwâr o wlyptiroedd llanw’r byd wedi’u colli dros ugain mlynedd, ond mae adfer ecosystemau a phrosesau naturiol yn helpu i leihau colledion yn gyfan gwbl, yn ôl ymchwilwyr Prifysgol Aberystwyth.

Archwilio dyfodol Cymru ar ôl COVID-19 yng nghynhadledd ymchwil Aberystwyth

Bydd dyfodol Cymru ar ôl COVID-19, effeithiau’r pandemig ar strydoedd mawr mewn trefi bychain, myfyrwyr sy’n rhieni a chwaraeon gwledig, a sut i ddatblygu twristiaeth gynaliadwy ymhlith y pynciau a archwilir mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Aberystwyth (dydd Iau 19 Mai).

Hoff weithiau celf Cymru yn cael eu arddangos yn Aberystwyth

16 Mai 2022

Mae Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn arddangos detholiad o hoff waith celf y wlad fel rhan o fenter i rannu'r casgliad celf cenedlaethol â chymunedau ac orielau ar draws y wlad.

Myfyrwyr Aberystwyth yn mynd â neges heddwch yr Urdd i Sefydliad Nobel

18 Mai 2022

Mae myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn Sefydliad Nobel yn Norwy heddiw, ddydd Mercher 18 Mai ar gyfer cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru.

Sut y gall cymryd golwg manylach ar eich coeden deulu eich cynorthwyo i fynd i’r afael â newid hinsawdd

18 Mai 2022

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Flossie Kingsbury, Cydymaith Ymchwil Ôl-ddoethurol o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod sut y gall olrhain cysylltiadau ein cyndeidiau â gwladychiaeth a diwydiannu ein cynorthwyo i gysylltu’n bersonol â’r argyfwng hinsawdd.

Adran gyntaf y gyfraith yng Nghymru yn dathlu 120 o flynyddoedd yn yr Hen Feili

19 Mai 2022

Mae adran hynaf y gyfraith o blith prifysgolion Cymru wedi nodi ei phen blwydd yn 120 gyda digwyddiad i ddathlu ym mhrif lys troseddol Llundain.

Piano coch Aber ar faes Eisteddfod yr Urdd

25 Mai 2022

Mi fydd cystadleuwyr yn Eisteddfod yr Urdd yn gallu llogi amser ar biano coch newydd Prifysgol Aberystwyth yr wythnos nesaf, cyn perfformio ar lwyfan yr ŵyl.

Llety myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yw’r gorau yn y DU

26 Mai 2022

Llety myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yw’r gorau yn y Deyrnas Gyfunol yn ôl Whatuni, y wefan adolygiadau myfyrwyr.

Nid yw’n ddefnyddiol siarad am ‘colled dysgu’ plant yn ystod y cyfnodau clo - fe ddysgon nhw a’u rhieni llawer iawn

26 Mai 2022

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Prysor Mason Davies, Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Addysg, yn trafod sut mae’r term a ddefnyddir yn eang, ‘colled dysgu’, yn stigmateiddio’n annheg cenhedlaeth o ddisgyblion ysgol, ac yn dadlau bod y pandemig wedi bod yn gyfnod o ddysgu i bawb sy’n ymwneud ag addysg mewn gwirionedd.

Gweinidog yn agor dangosiad cyntaf ffilm yn adrodd hanes porthladdoedd

27 Mai 2022

Mae Dirprwy Weinidog Cymru dros y Celfyddydau a Chwaraeon wedi lansio ffilm newydd yn adrodd hanesion a bywyd pum tref borthladd yng Nghymru ac Iwerddon.