Kindertransport – gwirioneddau anghysurus wrth graidd cynllun arwrol y rhyfel

01 Rhagfyr 2023

Wrth gofio 85 mlynedd ers y cynllun Kindertransport, mae's Athro Andrea Hammel yn datgelu ochr fwy tywyll i’r stori dwymgalon o lwyddiant adeg y rhyfel.

Ymchwil yn dangos fod cymunedau gwledig yn cael eu gadael ar ôl oherwydd seilwaith digidol gwael

06 Rhagfyr 2023

Mewn erthygl yn The Conversation, Dr Aloysius Igboekwu, Dr Maria Plotnikova a Dr Sarah Lindop o Ysgol Fusnes Aberystwyth yn trafod sut mae cymunedau gwledig yn cael eu gadael ar ôl oherwydd seilwaith digidol gwael.

£1 miliwn ar gyfer ymchwil ar brawf diagnosis cynnar o ganser yr ysgyfaint

11 Rhagfyr 2023

Mae gwaith gwyddonwyr i ddatblygu pecyn diagnosis cyflym newydd er mwyn canfod canser yr ysgyfaint yn gynharach wedi derbyn hwb gyda grant gwerth £1 miliwn.

Humza Yousaf: sut i ddeall ffrae Prif Weinidog yr Alban gyda David Cameron am ei gyfarfod COP28 gydag Arlywydd Twrci

14 Rhagfyr 2023

Mewn erthygl a ysgrifennwyd ar y cyd yn The Conversation, mae Dr Elin Royles o'r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn esbonio'r Ysgrifennydd Tramor David Cameron yn ceryddu Prif Weinidog yr Alban am iddo fynd yn groes i brotocol drwy gynnal cyfarfodydd gydag arweinwyr tramor yn COP28.

Hwb i brotein amgen yn Ewrop gyda phartneriaeth codlysiau newydd

14 Rhagfyr 2023

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ymuno gyda’r bridwyr planhigion gorau ar draws Ewrop i hybu cnydau a all leihau mewnforion protein.

Y Corrach ar y Silff – y ‘poltergeist heglog Nadoligaidd'

18 Rhagfyr 2023

Mewn erthygl ar gyfer tymor yr ŵyl sy'n procio'r meddwl, mae Dr Alice Vernon o'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn cymharu'r ffenomenon 'Corrach ar y Silff' i'r mwy sinistr poltergeist.

Pam mae straeon am ysbrydion mor boblogaidd o hyd ar dymor y Nadolig?

22 Rhagfyr 2023

In an eerie article for the festive season, literary ghost expert Dr Luke Thurston from the Department of English and Creative Writing discusses the enduring appeal of spooky stories at Christmas.

Twyll Nadoligaidd - nid yw’n ŵyl lawen bob amser

28 Rhagfyr 2023

Yn yr erthygl hon, mae academyddion o’r Adran Seicoleg yn tynnu sylw at beryglon twyll dros y gwyliau 

Rhaglenni Teledu Nadolig Cyfareddol y 1930au

26 Rhagfyr 2023

Ar gyfer yr erthygl nadoligaidd hon, mae'r Athro Jamie Medhurst o'r Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn edrych yn ôl ar y traddodiad hir o raglenni teledu gan y BBC yn ystod yr ŵyl, gan gynnwys dangos torri'r twrci ym 1936 a phantomeim teledu cyntaf y byd ym 1937.

Cofleidio agosatrwydd i frwydro yn erbyn unigrwydd y Gaeaf hwn

22 Rhagfyr 2023

Mae unigrwydd yn brofiad cyffredinol a goddrychol a all fod yn arbennig o heriol yn ystod misoedd y gaeaf. Er bod yr adeg hon o'r flwyddyn yn aml yn gysylltiedig â dathlu a dod at ein gilydd, mae llawer o bobl yn teimlo'n ynysig ac ar eu pennau eu hunain.