Optics Collection

Welcome to the optics collection at Aberystwyth University Physics Museum. Here you will find a fantastic selection of historical optics equipment previously used to examine the properties of light.

 

This collection is split into five sections:

 

MICROSCOPES

 

Binocular Microscope

Circa 1870
In case with many different attachments, this is a very fine instrument. Presented by Miss Gwen Davies in memory of her father Mr. Ben Davies, 1966.

 

 

 

 

 

Drum Microscope


By E. Leitz Wetzla
Complete in case with 7 objectives, 1 eyepiece, 2 hand lenses, 6 ivory slides, specimen tube and ivory plaque. Presented to St. David’s College, Lampeter in 1844 by D. Rowland M.D., F. A. S. Purchased by U. C. W. 1945.

 

 

 

 

 

 

Spencer Microscope No. 51765

By Spencer, Buffalo, USA.
This iron microscope was produced before 1945 and includes case and two lenses.

 

Sleidiau Microsgop

Gan Ben Davies, 1966
Detholiad o sleidiau microsgop sy'n cynnwys meinwe llysiau, ffotograffau, samplau o bryfed, asidau, cemegau, planhigion a hynodion eraill.

 

 

 

PHOTOGRAPHS AND PROJECTORS

 

Ffotograffau Lliw Lumiere 

1910.
Casgliad o bedwar negatif ffotograff. Mae un yn dangos labordy Ffiseg gwreiddiol y Coleg, gyda sawl offer sydd erbyn hyn yn yr amgueddfa hon. Un yn dangos basgedaid o ffrwythau, un yn dangos ffiol â blodau a'r llall wedi'i ddifrodi.

 

 

 

 

35mm Cine-Projector

Trademark J.W. 1904
This projector is complete with case, arc and limelight, re-winder, splicer, reels and several celluloid films. “The Perils of the Parlour”, “The Daddy of Them All” and “Railway”. Formerly the property of Prof. H. P. Lewis (geology) whose father would give film shows with it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leech Series 1 3” Cine Projector

By Leech.
A compact projector for the playing of movies.

 

 

Magic Lantern

By Newton and Co. 1905.
Magic lanterns were early projectors that used bright bulbs to project images from glass plates. Typically used for education.  

 

 

 

Pioneer Venus Slides

By MMI Corporation. 1979.
A collection of photographic slides showing images from the Pioneer Venus project.

 

Pioneer Saturn Slides

By MMI Corporation. 1979.
A collection of photographic slides showing images of Saturn and its moons taken by the Pioneer 11 space probe.

 

Voyager 1 Jupiter Slides

By MMI Corporation. 1979.
A collection of photographic slides showing Voyager 1 images of Jupiter and its moons.

 

Voyager 1 Saturn Slides

By MMI Corporation. 1979.
A collection of photographic slides showing Voyager 1 images of Saturn and its moons.

 

Voyager 2 Jupiter Slides

By MMI Corporation. 1979.
A collection of photographic slides showing Voyager 2 images of Jupiter and its moons.

 

Planets Slides

By GEPE.
A collection of photographic slides detailing information about several planets and their features.

 

 

 

 

 

POLARISCOPES AND POLARIMETERS

 

Polarisgop Norremberg

Tua 1890
Defnyddid y cyfarpar hwn i ddangos polareiddio goleuni ac mae iddo lawer o sbesimenau wedi'u gosod.

 

 

 

 

 

Polarimedr

Gan Bellingham and Stanley. 1920.
Offer a ddefnyddid i fesur yr ongl gylchdro a achosir gan oleuni polar sydd wedi mynd drwy sylwedd. Roedd Bellingham yn rheoli Gweithdy Ffiseg y Coleg tua 1910.

 

SPECTROSCOPES AND SPECTROMETERS

 

Double-Prism Spectrometer

By John Browning, 1860
Used to analyse the different wavelengths of light. A light source is passed through the slit on the collimator where it is aligned. It then passes through the prism and is refracted twice leading to a spectrum of light. Presented by the Shirley Institute on March 21st, 1968.

 

Sbectrosgop prism

Fe'i defnyddid i ddadansoddi gwahanol donfeddi goleuni. Mae goleuni yn mynd drwy'r agen ar y cyflinydd [collimator] lle mae'n cael ei alinio. Mae wedyn yn mynd drwy'r prism ac yn cael ei blygu ddwywaith sy'n arwain at sbectrwm goleuni.

 

 

TELESCOPES AND REFRACTOMETERS

 

3” Refractor Telescope

By W. & S. Jones, London. 1850

Refractor telescope with 3 inch mirror and accessories, complete with equatorial mounting and wooden tripod.

Bequeathed to the University College of Wales by Sir John Williams, Physician to H. M Queen Victoria.

 

Gregorian Reflecting Telescope

By R. W. Paul, London. 1765

 

This small reflecting telescope is mounted on a telescopic stand.

 

 

Reffractomedr Abbe, Rhif 114

Gan Carl Zeiss, Jena. 1900.
Dyfeisiwyd gan Ernst Abbe ar ddiwedd y 19eg ganrif, dyma'r reffractomedr cyntaf i'r labordy, ac roedd yn cael ei ddefnyddio i fesur yr indecs plygiant ar sampl o hylif. Rhoddir y sampl mewn haenen denau rhwng prism goleuo a phrism plygu. Rhaid bod gan y sampl indecs plygiant sy'n llai nag un gwydr y prism. Yn ei gas, gyda phrism a chlip gwreiddiol.

Cyflwynwyd gan Sefydliad Shirley ar 22 Hydref, 1966.