Liam Edwards MPhys Astroffiseg

 Liam Edwards

Postgraduate

Adran Ffiseg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae Liam yn fyfyriwr PhD trydedd flwyddyn yn y grŵp ymchwil Ffiseg System Solar dan oruchwyliaeth Dr. Huw Morgan a Dr. Matt Gunn. Wedi'i ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae ei ymchwil ar hyn o bryd yn cynnwys:

  • Prosesu delweddau polareiddio golau gweladwy o eclips llwyr yr haul ar Rhagfyr 14eg 2020 yn Ne America
  • Defnyddio mapiau dwysedd 3-D a gafwyd trwy tomograffi atmossfer yr Haul - y corona - i ymchwilio fewn i natur gylchdroadwy'r corona ei hun

Gellir ddod o hyd i fwy o wybodaeth fanylach am ei ymchwil ac ymchwil y grwp cyfan yma: https://solarphysics.aber.ac.uk/

Dysgu

Ar hyn o bryd, mae Liam yn arddangoswr ôl-raddedig ar gyfer y modiwl blwyddyn sylfaenol FG05720 Cyflwyniad i Ffiseg Labordy.

Cyhoeddiadau

Edwards, L, Kuridze, D, Williams, T & Morgan, H 2022, 'A Solar-cycle Study of Coronal Rotation: Large Variations, Rapid Changes, and Implications for Solar-wind Models', Astrophysical Journal, vol. 928, no. 1, 42. 10.3847/1538-4357/ac54ba