Dogfennau Cefnogol

Yn ogystal â’r wybodaeth ofynnol ar y ffurflen gais, rhaid i chi atodi gopïau o’r dogfennau canlynol i’ch cais (bo hynny ar-lein neu oddi ar lein):

  1. Rhaid Cyfeiriadau eu cyflenwi ar gyfer pob cais. Gweler yr adran cyfeiriadau hanfodol am fwy o wybodaeth   
  2. Copïau o drawsgrifiadau y Brifysgol
  3. Copïau o dystysgrifau gradd
  4. Datganiad personnol o fewn 1-2 tudalen A4
  5. Cynnig ymchwil (ar gyfer ymgeiswyr MPhil / PhD yn unig)
  6. Curriculum Vitae (Cyrsiau sy'n gofyn am brofiad gwaith proffesiynol)
  7. Mae'r Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn gofyn am ddogfennau atodol pellach. Gweler eu tudalennau cwrs penodol am fanylion.

Os na allwch ddarparu’r holl ddogfenau ychwanegol adeg cyflwyno’ch cais, bydd ein tîm Derbyn Graddedigion yn cysylltu â chi.