Pa dystiolaeth ariannol sy'n rhaid i mi ei darparu?

I gadarnhau nawdd, rhaid i chi ddarparu copi o'r llythyr cymeradwyo noddi, cadarnhau'r manylion noddwyr a swm nawdd wrth ddychwelyd y ffurflen datganiad ariannol gyflawn.

Ni ellir ystyried bondiau nad ydynt yn aeddfedu tan ar ôl i'r cwrs ddechrau. Nid yw gweithrediadau eiddo yn ddigonol oherwydd nad ydynt yn asedau hylifol.

Sylwch, ar gyfer gwladolion Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) sydd angen fisas myfyrwyr, mae Fisau a Mewnfudo'r DU wedi gosod gofynion penodol. Gellir dod o hyd i gyngor ar ein gwasanaeth Cymorth a Chyngor Visa.