Pa dystiolaeth ariannol sy'n rhaid i mi ei darparu?

I gadarnhau nawdd, rhaid i chi ddarparu copi o'r llythyr cymeradwyo noddi, cadarnhau'r manylion noddwyr a swm nawdd wrth ddychwelyd y ffurflen datganiad ariannol gyflawn.

Ni ellir ystyried bondiau nad ydynt yn aeddfedu tan ar ôl i'r cwrs ddechrau. Nid yw gweithrediadau eiddo yn ddigonol oherwydd nad ydynt yn asedau hylifol.