A fedraf i ddod o hyd i waith rhan-amser yn Aberystwyth?

Mae ein Gwasanaeth Cyngor ar Yrfaoedd wedi sefydlu Cyswllt Swyddi i roi cymorth i’n myfyrwyr ddod o hyd i waith rhan-amser i ychwanegu at eu cyllid ac i ennill profiad gwaith gwerthawr. Dylai myfyrwyr sicrhau eu bod wedi sicrhau eu prif ffynhonnell cyllid (e.e ysgoloriaeth neu fenthyciad) a pheidio â dibynnu ar enillion o waith rhan-amser yn unig.