A fedraf i ddod o hyd i waith rhan-amser yn Aberystwyth?

Mae’r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn darparu porth swyddi gwag i gynorthwyo myfyrwyr sy’n chwilio am waith rhan-amser yn lleol, yn ogystal â gwasanaeth galw heibio o ddydd Llun i ddydd Gwener i roi cyngor iddynt ar sut i ddod o hyd i swyddi rhan-amser. Mae adran AD y Brifysgol hefyd yn cynnal rhaglen GwaithAber sy’n cynnig cyfle i fyfyrwyr gael mynediad i’r holl swyddi rhan-amser a gynigir ledled adrannau’r Brifysgol.  Ond, dylai myfyrwyr sicrhau eu bod wedi sicrhau prif ffynhonnell o gyllid (e.e. ysgoloriaeth neu fenthyciad) ac nad ydynt yn dibynnu’n gyfan gwbl ar enillion swydd ran-amser.

I fyfyrwyr nad ydynt o’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), byddant yn amodol ar Reoliadau Cyflogaeth y DU (e.e. uchafswm o 20 awr yr wythnos). Bydd unrhyw amodau ar eich cymhwyster i weithio yn cael eu nodi ar y fisa myfyriwr.