Teithiau Campws

 

Newyddion Diweddaraf

Rydyn ni’n falch cael cyhoeddi bydd ein Teithiau Campws yn rhedeg tan ddiwedd mis Awst. Mae'r teithiau nawr ar agor i fyfyrwyr sydd wedi gwneud cais ar gyfer mynediad yn 2021 ac ar gyfer myfyrwyr sy'n edrych i wneud cais ar gyfer mynediad yn 2022.

COFRESTRWCH YMA AM DAITH CAMPWS 

Dyddiadau ac Amserau

Dewiswch slot amser ar y dyddiadau a nodir ar y ffurflen gofrestru. Bydd y slotiau amser hyn yn gweithio ar sail y cyntaf i'r felin. 

Beth allwch chi ddisgwyl?

Bydd y daith o gwmpas y campws yn daith gerdded a bydd tua awr o hyd. Byddwn yn gallu dangos lleoliad adrannau academaidd*, rhai cyfleusterau ar y campws, a detholiad o opsiynau llety i chi.  Dyma gyfle gwych i gael blas o leoliad y Brifysgol a'r ardal gyfagos.

*Ar hyn o bryd, ni fydd y daith yn cynnwys mynd â chi i adrannau academaidd a chwrdd ag aelodau academaidd

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau'r Llywodraethbydd ein Teithiau Campws: 

  • Ar hyn o bryd yn gyfyngedig i 6 ymgeisydd am bob slot amser gydag uchafswm o 2 westai i bob ymgeisydd.

Disgwylir i'r holl staff, myfyrwyr ac ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb tra dan do ar holl safleoedd Prifysgol Aberystwyth. Er mwyn cefnogi hyn, byddwn yn darparu gorchudd wyneb i chi, ond efallai y byddwch hefyd yn dod â'ch un personol os dymunwch.

Cefnogi Eich Ymweliad

Yn dilyn eich ymweliad bydd angen i chi lenwi a dychwelyd Ffurflen Hawlio Treuliau, byddwn yn anfon atoch ar ôl eich ymweliad.

Cwestiynau Pellach

Edrychwch ar ein tudalen Cwestiynau Cyffredin am fwy o wybodaeth.

Beth i wneud yn y cyfamser?

Taith Campws Rhithwir

Os na allwch fynychu un o’r Teithiau Campws, edrychwch ar ein Taith Campws Rhithwir.

 

 

Newyddion Diweddaraf

Oherwydd canllawiau Llywodraeth Cymru (Coronavirus), mae Teithiau Campws 2021 wedi'u gohirio nes y rhoddir rhybudd pellach.

Unwaith y gallwn gynnal Teithiau Campws yn ddiogel eto (gan gadw at ganllawiau'r Llywodraeth), byddwn mewn cysylltiad â'r rhai ohonoch sydd wedi gorfod canslo'ch Teithiau gyda'r opsiwn i ail-archebu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol.

I'r rhai sydd heb archebu lle ar un o’n Teithiau Campws. Bydd mwy o ddyddiadau'n cael eu hychwanegu i'r dudalen we yma unwaith bod cyfyngiadau’r llywodraeth yng Nghymru wedi'u llacio.