Teithiau Campws

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi bod Teithiau Campws Prifysgol Aberystwyth wedi eu canslo. Mae'r penderfyniad hwn wedi ei wneud mewn ymateb i'r sefyllfa fyd-eang o achosion Coronafeirws. 

Byddwn yn dy hysbysu am gyfleoedd i ddarganfod mwy am fyw ac astudio yn Aberystwyth maes o law, ond mae croeso mawr i ti gysylltu â ni yn y cyfamser os oes gennyt gwestiynau penodol. 

teithiaucampws@aber.ac.uk / 01970 622065