Teithiau o gwmpas y Campws

Os ydych yn ystyried gwneud cais i Aberystwyth ond nad ydych yn gallu dod i un o’n Diwrnodau Ymweld, mae croeso i chi drefnu lle ar daith o gwmpas y campws.


Teithiau Campws - Dyddiadau 2019:

  • Dydd Mercher 3ydd o Ebrill
  • Dydd Mercher 10fed o Ebrill
  • Dydd Mercher 24ain o Ebrill
  • Dydd Mercher 1af o Fai
  • Dydd Mercher 8fed o Fai

 

Beth i ddisgwyl:

  • Taith o gwmpas ein campws a’n cyfleusterau
  • Gweld lleoliadau ein llety
  • Cwrdd â staff yn yr adran academaidd rydych wedi’i dewis
  • Dysgu mwy am fywyd yn Aberystwyth

 

Cofrestrwch Nawr:

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

Sicrhewch fod perchennog y cyfeiriad e-bost hwn yn ymwybodol y byddant yn derbyn gwybodaeth gan Brifysgol Aberystwyth. Maent yn rhydd i ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw bryd.

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Rhoi'r Newyddion Diweddaraf i chi

Trwy gofrestru ar gyfer ein Teithiau o gwmpas y Campws rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu â chi am y Teithiau o gwmpas y Campws, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data