Ysgoloriaethau Uwchraddedig

Ysgoloriaethau Uwchraddedig

Boed chi’n fyfyriwr o’r Deyrnas Unedig, yr UE neu’n fyfyriwr rhyngwladol, mae yna amrywiaeth o Ysgoloriaethau, Benthyciadau a Chyfleoedd Ariannu ar gael i chi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Neu, i arbed amser, defnyddiwch ein Cyfrifiannell Ysgoloriaethau Uwchraddedig i weld yn syth pa arian sydd ar gael i chi.Mae’r cyfrifiannell hon yn cael ei ddiweddaru yn reolaidd.

Yr wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer y Gyfrifiannell yw’r canlynol – y Maes Pwnc rydych am ei astudio; ai cwrs Ymchwil neu gwrs wedi’i Addysgu ydyw; eich gwlad wreiddiol ac a ydych yn fyfyriwr presennol neu’n gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Maes pwnc

Math o Gwrs

Ar gael i wladolion: