Seicoleg yn y tri uchaf mewn pôl bodlonrwydd myfyrwyr y DU

09 Awst 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth yn un o’r tri lle gorau yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr ymysg israddedigion Seicoleg yn eu blwyddyn olaf.


Dengys canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) bod boddhad cyffredinol yn yr Adran Seicoleg yn 96%, gan ei gosod yn y tri uchaf o 109 o adrannau tebyg yn y DU.

Rho Wybod Nawr

28 Medi 2015

Prifysgol Aberystwyth

Yr Adran Seicoleg yn croesawu cynhadledd fyfyrwyr ar gyfer y BPS

14 Ionawr 2014

Eleni mae cynhadledd fyfyrwyr flynyddol Cangen Cymru y BPS yn digwydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Sadwrn 26ain o fis Ebrill, 2014.

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd

15 Ionawr 2014

Os ydych chi newydd ddechrau mewn Seicoleg, cewch chi'r wybodaeth i gyd isod bydd ei hangen arnoch chi i ddechrau'r flwyddyn gyntaf, yn yr hysbysiad yma.

Clirio UCAS ac Addasu UCAS 2013

19 Gorffennaf 2013

Ond sut mae dod o hyd i’r brifysgol orau drwy drefn Glirio UCAS eleni? Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r brifysgol iawn a’r cwrs iawn i’w astudio. Os ydych yn chwilio am gyfleusterau rhagorol, amgylchedd unigryw, rhagolygon cyflogaeth da ar ôl graddio ac un o’r llefydd gorau i fyw yn y Deyrnas Unedig, yna astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth fydd un o’r penderfyniadau gorau a wnewch chi erioed.

Pum Aelod Newydd o Staff i Atgyfnerthu’r Adran o fis Medi

10 Gorffennaf 2012

O fis Medi ymlaen, bydd yr adran Seicoleg yn cael hwb pan ychwanegir pedwar o aelodau newydd o staff academaidd ac un aelod o staff technegol.

Adran Seicoleg yn Dathlu ei Huwchraddedigion Cyntaf

10 Gorffennaf 2012

Erbyn hyn gall Seicoleg ychwanegu ei myfyrwraig uwchraddedig gyntaf at ei rhestr o lwyddiannau – cymhwysodd Tamsin Williams am ddoethuriaeth mewn Seicoleg y mis Gorffennaf yma.

Gwaith Myfyrwraig Seicoleg Aberystwyth mewn Gwerslyfr Newydd

10 Gorffennaf 2012

Bydd gwaith Jade Norris i’w weld mewn gwerslyfr seicoleg gymdeithasol, sy’n torri tir addysgiadol newydd, gan Robbie Sutton a Karen Douglas o Brifysgol Caint.

CYSTADLEUAETH FFOTOGRAFFIAETH DIWRNOD RHYNGWLADOL Y MENYWOD

26 Ionawr 2014

Mae'r Tîm Athena Swan yn lansio cystadleuaeth ffotograffiaeth i ennill taleb Amazon gwerth £25 ar gyfer y ddelwedd fwyaf ysbrydoledig ac atgofus sy'n gysylltiedig â’r thema gyffredinol o 'Fenywod mewn Gwyddoniaeth, technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth (STEMM)'. Mae'r gystadleuaeth yn agored i holl staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mae'r BPS yn rhoi sêl ei bendith yn Aberystwyth

23 Mehefin 2013

Mae'r Adran Seicoleg ym Phrifysgol Aberystwyth wedi dyfarnu iddi achrediad gwladol gan Gymdeithas Seicoleg Prydain, sef y gymdeithas dysgedig yn y DU wedi ei chydnabod yn rhyngwladol sy'n gyfrifol am sicrhau safonau ansawdd y y pwnc.

Bu Sarah Riley yn San Steffan am wythnos gyda Swyddfa Gydraddoldeb

13 Ionawr 2014

Bu Sarah Riley yn San Steffan am wythnos gyda Swyddfa Gydraddoldeb y llywodraeth i gyfrannu at eu Hymgyrch dros Hyder Corff. Mae Delwedd Corff yn bwysig i'r llywodraeth gan ei bod yn cyfyngu dyheadau merched, sy'n effeithio'n wael ar eu cyfranogaeth economaidd.

Dr Rachel Horsley newydd ei throsglwyddo i wasanaeth yn rhan-amser fel pencampwraig amrywioldeb ymchwilwyr Athena SWAN

14 Ionawr 2014

Mae Dr Rachel Horsley newydd gael ei throsglwyddo i wasanaeth yn rhan-amser fel pencampwraig amrywioldeb ymchwilwyr Athen SWAN. Mae'r Siartr Athena SWAN, sef cyfundrefn y mae'r Adran Seicoleg yn aelod ohoni, yn ceisio hyrwyddo gyrfaoedd benywod mewn gwyddoniaeth, addysg a thechnoleg mewn addysg uwchradd.

Catherine O'Hanlon i hyrwyddo gweithdy yng nghynhadledd Bwrdd Iechyd Hywel Dda i Ddydd Ymdeimledd Awtistiaeth Byd-Eang

13 Ionawr 2014

Mae Catherine O'Hanlon wedi cael ei gwahodd i hyrwyddo gweithdy yng nghynhadledd nesaf Bwrdd Iechyd Hywel Dda ar amgyffrediad y synhwyrau mewn awtistiaeth, i ddigwydd ar gyfer Dydd Ymdeimledd Awtistiaeth Byd-Eang, Ddydd Mercher, 2 Ebrill, 2014.

Detholwyd Kate Bullen fel Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Cymdeithas Seicoleg Prydain

14 Ionawr 2014

Detholwyd Kate Bullen fel Cadeirydd Pwyllgor Moeseg Cymdeithas Seicoleg Prydain. Bydd hi'n cynrychioli'r BPS fel aelod y DU ar Fwrdd Moeseg Ffederasiwn Ewropeaidd y Cymdeithasau Seicoleg.

Sarah Riley yn siarad am bobl bren a maint corff

22 Ionawr 2014

Newyddion y BBC: mae Dr Sarah Riley wedi sylwi ar bobl bren a maint corff, wedi dweud mai hollbwysig yw unrhyw beth sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl gydnabod y gallan nhw fod yn iach ac yn hardd ar yr un pryd mewn diwylliant sy'n feirniadol iawn am faint corff.

Dr Chris Beedie yn ynchwilio mewn seicoleg cyffuriau mewn chwaraeon athletaidd

05 Chwefror 2014

Mae Dr Chris Beedie wedi ymchwilio yn ddiweddar mewn effeithiau seicolegol ar effeithioldeb cymryd cyffuriau sy'n cynyddu perfformiad. Mae e'n ystyried y goblygiadau posibl o'r canlyniadau hyn ar gyfer enw da'r chwaraeon athletaidd yn y dyfodol, yn sgîl y niwed iddyn nhw yn y degawdau diweddar drwy sgandalau cyffuriau. Gweler yr erthygl WalesOnline yma.

Adran Seicoleg yn cynnal Diwrnod y Menywod 2014

24 Chwefror 2014

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau ar gyfer myfyrwyr, staff a’r gymuned leol, ar y thema “Cynnydd”.

Llwybr Celf - Celfyddyd a Gwyddor Ansawdd Bywyd

03 Mehefin 2014

Mae gan Geredigion ddwy elfen wrth ei chalon sy’n cynnal a meithrin ansawdd ein bywydau, sef cymuned gefnogol, a bro eithriadol o hardd.

Graddio 2015

07 Hydref 2015

Hoffai’r Adran longyfarch pawb a raddiodd eleni!

Prifysgol Haf 2015

07 Hydref 2015

Ydych chi erioed wedi meddwl pam nad yw rhai tystion a gwylwyr yn ymyrryd mewn argyfyngau? 

Dulliau Addysgu Arloesol

07 Hydref 2015

Mae Dr Hall a Dr Ivaldi wedi cyhoeddi eu dulliau addysgu arloesol yn Journal of History and Philosophy of Psychology Cymdeithas Seicolegol Prydain. Cafodd eu dulliau addysgu eu disgrifio gan olygydd y Cyfnodolyn, Peter Hegarty, fel dulliau sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i addysgu Materion Cysyniadol a Hanesyddol mewn Seicoleg. 

Cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn ymuno â phrosiect Ice Warrior

01 Medi 2015

Mae Lee Edgington, sydd yn raddedig o Brifysgol Aberystwyth, wedi ei ddewis i ymuno â thaith uchelgeisiol i fod y cyntaf i gyrraedd y Pegwn Gogleddol Anhygyrch.


Graddiodd Lee, sydd o’r Dre Newydd ym Mhowys, mewn Seicoleg ym mis Gorffennaf 2015 ac mae’n ymuno â phrosiect Ice Warrior, sy’n cael ei arwain gan y fforiwr profiadol Jim McNeill.

Saga Norén, ditectif ar gyfres The Bridge yn cyfeirio at waith academydd o Brifysgol Aberystwyth

07 Rhagfyr 2015

Llyfr gan seicolegydd o Brifysgol Aberystwyth Dr Nigel Holt yw dewis lyfr y ditectif a seren y gyfres Nordic Noir The Bridge, sy’n cael ei dangos ar BBC4 ar hyn o bryd.


Ym Mhennod 6, a ddarlledwyd ar nos Sadwrn 5 Rhagfyr, pan ofynnwyd i Norén beth oedd yn ei ddarllen, atebodd, “Psychology – The Science of the Mind & Behaviour gan Nigel Holt”.

Lansio Canolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig

24 Mawrth 2016

Ddydd Iau 24 Mawrth lansiodd Prifysgol Aberystwyth y Ganolfan Rhagoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig.

Canlyniadau Eithriadol ACF ar gyfer Seicoleg

10 Awst 2016

Tîm Seicoleg Aber yn gwybod beth sy’n gwneud myfyrwyr yn hapus: Adran Seicoleg 95% boddhad myfyrwyr