Dr Rachel Rahman

BSc (Hons, Prifysgol Gogledd LLundain); PhD (

Dr Rachel Rahman

Senior Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae gan Dr Rachel Rahman radd anrhydedd BSc o'r radd flaenaf mewn Seicobioleg o Brifysgol Gogledd Llundain a PhD mewn seicoleg o Brifysgol Aberystwyth. Mae gan Rachel arbenigedd mewn Seicoleg Iechyd gan ddefnyddio methodoleg gymysg i ddeall cymhellion a phrofiadau cleifion mewn clefyd cronig a gofal diwedd oes. Ar hyn o bryd mae Rachel yn datblygu rhaglen ymchwil ddiddorol sy'n edrych ar gymhwyso tele-iechyd mewn gofal iechyd gwledig.

Mae gan Rachel brofiad helaeth o addysgu mewn ystod o feysydd megis seicoleg iechyd, dulliau ymchwil a seicoleg fiolegol ac fel un o aelodau sefydliadol yr adran, mae wedi bod yn allweddol wrth gyflawni achrediad BPS. Mae hi'n eistedd ar ystod o bwyllgorau proffesiynol gan gynnwys cangen BPS Cymru o'r Isadran Seicoleg Iechyd ac mae ar Fwrdd Partneriaeth Prifysgol Hywel Dda. Mae Rachel yn aelod siartredig o'r BPS (CPsychol) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dysgu

Module Coordinator
Lecturer
Tutor
Coordinator
Moderator
Course Viewer

Ers ymuno â Phrifysgol Aberystwyth, mae'r Dr Rahman wedi chwarae rhan mewn datblygu a dysgu modiwlau israddedig mewn ymchwil meintiol a bioseicolegol o astudio ymddygiad dynol.

Ymchwil

Ysgogiad a newid ymddygiad mewn seicoleg iechyd ac ymarfer corff yw prif ddiddordebau Dr Rahman, ac mae hefyd wedi gweithio fel swyddog ymchwil ar 'Gynlluniau Ymarfer Corff Ceredigion' yn ymchwilio i ba mor effeithiol yw ymarfer corff o ran gwella cleifion, o safbwynt eu lles seicolegol a'r ffactorau sy'n gallu lleihau risgiau clefyd y galon.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 11.00-13.00
  • Dydd Iau 15.00-16.00

Cyhoeddiadau

Rahman, R, Reid, C, Kloer, P, Henchie, A, Thomas, A & Zwiggelaar, R 2024, 'A Systematic Review of Literature Examining the Application of a Social Model of Health and Wellbeing', European Journal of Public Health. 10.1093/eurpub/ckae008
Rahman, R, Reid, C, Zwiggelaar, R & Thomas, A 2024, Informing adoption of a social model of health and wellbeing: A systematic review of literature. Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 10.20391/pmds-bn59
Kennett, J, Keites, I, Steward, D & Rahman, R 2023, 'A systematic review and qualitative meta-synthesis of first-hand conceptualisations of nonsuicidal self-injury (NSSI)', Journal of Psychosocial Studies, vol. 16, no. 3, pp. 238-258. 10.1332/14786737Y2023D000000001
Rahman, R & Dalley, D 2021, Exploring Collaborations Between Social Sciences Academia & The Health Tech Industry. ASPECT.
Keenan, J, Rahman, R & Hudson, J 2021, 'Exploring the acceptance of telehealth within palliative care: A Self-Determination Theory perspective', Health and Technology, vol. 11, no. 3, pp. 575–584. 10.1007/s12553-021-00535-9
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil