Dr Rachel Rahman

BSc (Hons, Prifysgol Gogledd LLundain); PhD (

Dr Rachel Rahman

Senior Lecturer in Psychology

Department Director of Welsh Lanaguage & Culture

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae gan Dr Rachel Rahman radd anrhydedd BSc o'r radd flaenaf mewn Seicobioleg o Brifysgol Gogledd Llundain a PhD mewn seicoleg o Brifysgol Aberystwyth. Mae gan Rachel arbenigedd mewn Seicoleg Iechyd gan ddefnyddio methodoleg gymysg i ddeall cymhellion a phrofiadau cleifion mewn clefyd cronig a gofal diwedd oes. Ar hyn o bryd mae Rachel yn datblygu rhaglen ymchwil ddiddorol sy'n edrych ar gymhwyso tele-iechyd mewn gofal iechyd gwledig.

Mae gan Rachel brofiad helaeth o addysgu mewn ystod o feysydd megis seicoleg iechyd, dulliau ymchwil a seicoleg fiolegol ac fel un o aelodau sefydliadol yr adran, mae wedi bod yn allweddol wrth gyflawni achrediad BPS. Mae hi'n eistedd ar ystod o bwyllgorau proffesiynol gan gynnwys cangen BPS Cymru o'r Isadran Seicoleg Iechyd ac mae ar Fwrdd Partneriaeth Prifysgol Hywel Dda. Mae Rachel yn aelod siartredig o'r BPS (CPsychol) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dysgu

Ymchwil

Ysgogiad a newid ymddygiad mewn seicoleg iechyd ac ymarfer corff yw prif ddiddordebau Dr Rahman, ac mae hefyd wedi gweithio fel swyddog ymchwil ar 'Gynlluniau Ymarfer Corff Ceredigion' yn ymchwilio i ba mor effeithiol yw ymarfer corff o ran gwella cleifion, o safbwynt eu lles seicolegol a'r ffactorau sy'n gallu lleihau risgiau clefyd y galon.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 14.00-16.00
  • Dydd Iau 11.00-12.00

Cyhoeddiadau

The Rural Artistic Entrepreneur: Exploring Motivational Tension and Creative Production in Rural EconomiesBennett, S., Rahman, R. & Fuller-Love, N. 2018 In : Revue de l'Entrepreneuriat.1, 17, p. 29-3810 p.
Understanding exercise behavior and drop-out through metamotivational dominance, exercise identity and motivesRahman, R. J., Thatcher, J. & Flint, S. 2018 (Accepted/In press) In : Journal of Motivation, Emotion, and Personality.
Group art therapy and telemedicineJones, G., Rahman, R. & Robson, M. 2018 (Accepted/In press) The Handbook of Art Therapy and Digital Technology. Malchiodi, C. A. (ed.). Jessica Kingsley Publishers
Quality of life in patients receiving telemedicine enhanced chronic heart failure disease management: A meta-analysisKnox, L., Rahman, R. & Beedie, C. 2017 In : Journal of Telemedicine and Telecare.23, 7, p. 639-64911 p.
Quality of life in patients receiving telemedicine enhanced chronic heart failure management: a meta-analysisKnox, L., Rahman, R. & Beedie, C. 2016 p. 721 p.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil