Dr Rachel Rahman

BSc (Hons, Prifysgol Gogledd LLundain); PhD (

Dr Rachel Rahman

Senior Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Mae gan Dr Rachel Rahman radd anrhydedd BSc o'r radd flaenaf mewn Seicobioleg o Brifysgol Gogledd Llundain a PhD mewn seicoleg o Brifysgol Aberystwyth. Mae gan Rachel arbenigedd mewn Seicoleg Iechyd gan ddefnyddio methodoleg gymysg i ddeall cymhellion a phrofiadau cleifion mewn clefyd cronig a gofal diwedd oes. Ar hyn o bryd mae Rachel yn datblygu rhaglen ymchwil ddiddorol sy'n edrych ar gymhwyso tele-iechyd mewn gofal iechyd gwledig.

Mae gan Rachel brofiad helaeth o addysgu mewn ystod o feysydd megis seicoleg iechyd, dulliau ymchwil a seicoleg fiolegol ac fel un o aelodau sefydliadol yr adran, mae wedi bod yn allweddol wrth gyflawni achrediad BPS. Mae hi'n eistedd ar ystod o bwyllgorau proffesiynol gan gynnwys cangen BPS Cymru o'r Isadran Seicoleg Iechyd ac mae ar Fwrdd Partneriaeth Prifysgol Hywel Dda. Mae Rachel yn aelod siartredig o'r BPS (CPsychol) ac yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch.

Dysgu

Ymchwil

Ysgogiad a newid ymddygiad mewn seicoleg iechyd ac ymarfer corff yw prif ddiddordebau Dr Rahman, ac mae hefyd wedi gweithio fel swyddog ymchwil ar 'Gynlluniau Ymarfer Corff Ceredigion' yn ymchwilio i ba mor effeithiol yw ymarfer corff o ran gwella cleifion, o safbwynt eu lles seicolegol a'r ffactorau sy'n gallu lleihau risgiau clefyd y galon.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 11.00-13.00
  • Dydd Iau 15.00-16.00

Cyhoeddiadau

Jones, CA, Rahman, R & O, J 2019, 'A crisis in the countryside -Barriers to nurse recruitment and retention in rural areas of high-income countries: A qualitative meta-analysis' Journal of Rural Studies, vol. 72, pp. 153-163. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.007
Jones, G, Rahman, R & Robson, M 2019, Group Art Therapy using telemedicine technology for immunosuppressed patients undergoing chemotherapy. in M Wood, B Jacobson & H Cridford (eds), The International Handbook of Art Therapy in Palliative and Bereavement Care. 1st edn, Routledge International Handbooks, Taylor & Francis. https://doi.org/9781138087330
Woods, M & Rahman, R 2019, How changes in the rural economy post-Brexit might impact upon healthcare/ health inequalities in rural Wales.
Bennett, S, Rahman, R & Fuller-Love, N 2018, 'The Rural Artistic Entrepreneur: Exploring Motivational Tension and Creative Production in Rural Economies' Revue de l'Entrepreneuriat, vol. 1, no. 17, pp. 29-38.
Rahman, RJ, Thatcher, J & Flint, S 2018, 'Understanding exercise behavior and drop-out through metamotivational dominance, exercise identity and motives' Journal of Motivation, Emotion, and Personality, vol. 7, pp. 9-24. https://doi.org/10.12689/jmep.2018.702
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil