Dr Gil Greengross

BS yn y Gwyddorau Ymddygiadol (Prifysgol Negev Ben-Gurion, Israel) MS Ystadegau (Prifysgol Mecsico Newydd) MS Anthropoleg Esblygol (Prifysgol Mecsico Newydd) PhD Anthropoleg Esblygol (Prifysgol Mecsico Newydd)FHEA

Dr Gil Greengross

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Yr wyf yn wreiddiol o Israel, lle derbynnias fy ngradd israddedig mewn seicoleg, anthropoleg a chymdeithaseg. Enillais radd Meistr mewn ystadegau a PhD mewn anthropoleg esblygiadol o Brifysgol Mecsico Newydd.

Rwy'n seicolegydd esblygol, sy'n astudio gwreiddiau esblygiadol ac ymddygiadau ac emosiynau bob dydd. Mae fy mhrif faes ymchwil yn canolbwyntio ar esblygiad hiwmor a chwerthin, yr hyn sy'n gwneud i bobl chwerthin, a sut mae hiwmor yn cael ei ddefnyddio wrth matio a dewis chymar. Mae fy ngwaith yn rhyngddisgyblaethol yn bennaf ac fe'i tynnir o seicoleg, antropoleg, bioleg ac ymddygiad defnyddwyr. Mae gennyf ddiddordeb mawr hefyd mewn astudio pobl â galluoedd creadigol eithafol, megis comedwyr sefydlog ac artistiaid eraill. Edrychaf ymlaen at gynnwys myfyrwyr mewn addysgu ac ymchwil ar y pynciau hyn.

Dysgu

Module Coordinator
Moderator
Tutor
Coordinator
Lecturer

Ymchwil

Fy prif feysydd ymchwil yw seicoleg esblygiadol a seicoleg hiwmor a chwerthin. Rwy'n cymryd agwedd rhyngddisgyblaethol i ddeall hiwmor ac ymddygiadau beunyddiol eraill gan ddefnyddio damcaniaethau sefydledig o fewn y patrwm esblygiadol, megis detholiad rhywiol a hanes bywyd.

Yn fy ymchwil i hiwmor, yr wyf yn astudio pam mae pobl yn defnyddio a mwynhau difrifwch hiwmor, gwahaniaeth unigolion a rhyw mewn cynhyrchu a gwerthfawrogi hiwmor, ac yn benodol bwysigrwydd hiwmor i ddewis cyfaill. Rwyf hefyd yn astudio pobl â galluoedd hiwmor eithafol, megis comediwyr sefydlog ac artistiaid amhriodol, gan anelu at ddeall gwreiddiau synnwyr digrifwch a'r meddwl creadigol.

Mae diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys creadigrwydd a gwybodaeth, seicoleg gadarnhaol, marchnata ac ymddygiad defnyddwyr, dulliau meintiol ac ystadegau, ac athroniaeth gwyddoniaeth.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 10:30-12
  • Dydd Iau 10:30-12

Cyhoeddiadau

Greengross, G, Silvia, PJ & Crasson, SJ 2023, 'Psychotic and autistic traits among magicians and their relationship with creative beliefs', BJPsych Open, vol. 9, no. 6, e214. 10.1192/bjo.2023.609
Silvia, PJ, Greengross, G, Karwowski, M, Rodriguez, RM & Crasson, SJ 2022, 'Who Hates Magic? Exploring the Loathing of Legerdemain', Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, vol. 17, no. 6, pp. 762-771. 10.31234/osf.io/mzry6, 10.1037/aca0000459
Silvia, PJ, Greengross, G, Cotter, KN, Christensen, AP & Gredlein, JM 2021, 'If You’re Funny and You Know It: Personality, Gender, and People’s Ratings of Their Attempts at Humor', Journal of Research in Personality, vol. 92, 104089. 10.1016/j.jrp.2021.104089
Saad, G, Sejean, R, Greengross, G & Cherkas, L 2020, 'Are Identical Twins More Similar in Their Decision Making Styles Than Their Fraternal Counterparts?', Journal of Business Research, vol. 120, pp. 638-643. 10.1016/j.jbusres.2019.03.049
Greengross, G, Silvia, PJ & Nusbaum, EC 2020, 'Sex Differences in Humor Production Ability: A Meta-Analysis', Journal of Research in Personality, vol. 84, 103886. 10.1016/j.jrp.2019.103886
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil