Miss Alexandra Brookes MPhil Seicoleg, BSc Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol, FHEA

Miss Alexandra Brookes

Darlithydd

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Diddordeb pennaf Alexandra Brookes yw seicoleg fforensig, gyda ffocws penodol ar erledigaeth ac atal twyll ar-lein. Cwblhaodd Alexandra ei gradd israddedig gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Troseddeg gyda Seicoleg Gymhwysol ac aeth ymlaen i astudio ei gradd MPhil mewn Seicoleg yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae hi bellach yn cwblhau ei thraethawd ymchwil PhD, sy'n defnyddio technoleg llwybr llygad i ddeall yn well y broses o wneud penderfyniadau sydd gan unigolion pan fyddant yn dioddef twyll ar-lein.

Cyfrifoldebau

Cydlynydd Arweinwyr Cyfoed yr Adran Seicoleg

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 14:30-16:00
  • Dydd Iau 14:30-16:00

Cyhoeddiadau

Norris, G & Brookes, A 2021, 'Personality, emotion, and individual differences in response to online fraud', Personality and Individual Differences, vol. 169, 109847. 10.1016/j.paid.2020.109847
Norris, G, Brookes, A & Dowell, D 2019, 'The psychology of internet fraud victimisation: A systematic review', Journal of Police and Criminal Psychology, vol. 34, no. 3, pp. 231-245. 10.1007/s11896-019-09334-5
Norris, G, Norris, HN & Brookes, A 2017, 'Audio versus written feedback: Exploring the impact of feedback type on students use of APA style referencing', Paper presented at HEA Annual Conference 2017, Manchester, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04 Jul 2017 - 06 Jul 2017.
Norris, G, Norris, HN & Brookes, A 2017, 'Audio-feedback versus Written-feedback: A Dialogic Insight', AUTEL 2017, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 10 Jul 2017 - 12 Jul 2017.
Norris, G, Brookes, A & Dowell, D 2017, Vulnerability and Online Fraud. in UCLAN 2nd Annual Conference on Cybercrime. UCLAN 2nd Annual Conference on Cybercrime, Preston, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 03 Jul 2017.
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil