Dr Alison Mackiewicz

PhD (Bath), BSc Research Methods in Psycholog

Dr Alison Mackiewicz

Senior Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Lifelong Learning Moderator - Social Sciences

Dysgu Gydol Oes

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Mae gan Dr Alison Mackiewicz PhD o Brifysgol Bàth, ac ymunodd â'r adran Seicoleg yn Aberystwyth yn 2013. Mae Alison yn Seicolegydd Siartredig ac yn Gymrawd Gymdaith y Gymdeithas Seicoleg Brydeinig; mae hi hefyd yn aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain a nifer o grwpiau astudio alcohol cenedlaethol. Yn ystod ei hamser yn Aberystwyth, enillodd Alison gymhwyster Addysgu Ôl-raddedig (PGCTHE) ac mae'n gyd-aelod o'r HEA.Mae gan Alison brofiad addysgu mewn ystod o feysydd, gan gynnwys dulliau ymchwil ansoddol, cymwysiadau seicoleg, seicoleg yn ymarferol, a chynghori, hyfforddi a mentora, ac mae'n gydlynydd modiwlau ar gyfer rhyw a’r cyfryngau. Mae'n eistedd ar bwyllgor y BPS ar gyfer Dulliau Ansoddol mewn Seicoleg (QMiP). Mae ei diddordebau ymchwil yn gorwedd yn bennaf yn yfed alcohol a rhyw.

Gwybodaeth Ychwanegol

Aelod graddedig o Gymdeithas Seicoleg Prydain (MBPsS)

Seicolegydd Siartredig Cymdeithas Seicoleg Prydain

‘CSP ‘QMiP Dulliau Ansoddol yr Adran Seicoleg

Aelod o Gymdeithas Seicoleg Prydain a Grp Astudio Alcohol Cymdeithas Seicoleg Prydain

Aelod o Rwydwaith Astudiaethau Yfed Warwick

Dysgu

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Alison ym meysydd hunaniaeth, megis rhywedd, ymgorfforiad a diwylliant; prynwriaeth, gan gynnwys marchnata a diwylliannau defnyddwyr; defnydd o alcohol a chyffuriau; bregusrwydd a stigmateiddio; dulliau ymchwil ansoddol, gan gynnwys dadansoddi disgwrs a dulliau gweledol.

Yn rhan o'i hymchwil PhD edrychodd ar sut y caiff nodweddion benywaidd eu mabwysiadu, eu haddasu a'u gwrthsefyll yn y prif ymdriniaethau o alluedd a goddrychaeth sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr; mae ei hymchwil yn cydblethu materion rhywioldeb, rhywedd, grym a dosbarth, ac mae'n dogfennu profiadau menywod wrth fynd i'r afael a rhywioldeb ac yfed alcohol yn yr unfed ganrif ar ddeg.

Prosiectau Ymchwil:

Cynorthwyydd Ymchwil

  1. Edrych ar brofiadau menywod hn (50+) o berthynas rywiol a gwasanaethau gofal iechyd rhywiol yng nghefn gwlad Cymru.

  2. cyfweld dynion a'u partneriaid yngln â dylanwad canser troethgenhedlol ar eu bywydau a'u perthynas, a'r ffyrdd y maent wedi ymdopi â'rheriau hyn.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mercher 12.00-13.00
  • Dydd Iau 10.00-12.00

Cyhoeddiadau

Murdeshwar, S, Riley, S & Mackiewicz, A 2019, 'I like to go out and have a good time: An ethnography of a group of young middle class urban Indian women participating in a new drinking culture', International Journal of Drug Policy, vol. 66, pp. 1-8. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2019.01.003
Mackiewicz, A 2018, 'Longhurst, R, Skype: Bodies, Screens, Space. Routledge: London, 2017; 150 pp. ISBN: 978-1-4724-3454-8 (hbk)' Feminism and Psychology. https://doi.org/10.1177/0959353518796867
Mackiewicz, A 2017, 'Event Review: The British Psychological Society Psychology of Women Section 30th Annual Conference: Cumberland Lodge, The Great Park, Windsor, United Kingdom (12th-14th July 2017)' British Mensa's: ANDROGYNY, vol. 1, no. 2, pp. 21-23.
Mackiewicz, A 2017, 'Review of Drinking Dilemmas: Space, Culture, Identity by Thomas Thurnell-Read (ED.) (2016)', Hospital & Society, vol. 7, no. 3, pp. 288. https://doi.org/10.1386/hosp.7.3.281_5
Ensslin, A, Skains, L, Riley, S, Mackiewicz, A, Haran, J & Halliwell, E 2016, 'Exploring digital fiction as a tool for teenage body image bibliotherapy', Digital Creativity, vol. 27, no. 3, pp. 177-195. https://doi.org/10.1080/14626268.2016.1210646
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil