Dr Catherine O'Hanlon

Ph.D. (Essex), BSc Anrhydedd (Essex), C.Psych, FHEA

Dr Catherine O'Hanlon

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Cwblhaodd Catherine O'Hanlon ei PhD mewn Seicoleg Arbrofol, Ddatblygiadol ym Mhrifysgol Essex ym mis Mai 2006. Cafodd ei phenodi'n Ddarlithydd Seicoleg ym Mhrifysgol Newcastle ym mis Awst 2006, lle bu'n gweithio am bum mlynedd, i ddechrau yn yr Adran Seicoleg (2006-2007), ac yna yn y Sefydliad Niwrowyddoniaeth (2007-2011). Ymunodd Catherine â'r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Mawrth 2012.

Ymchwil

Diddordebau ymchwil Dr O'Hanlon YW dysgu a datblygu mewn plant bach a phlant sydd ag anhwylderau datblygiadol ac hebddynt, yn enwedig ym meysydd iaith a gwybyddiaeth gymdeithasol. Mae gan Catherine arbenigedd a hyfforddiant clinigol mewn anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Mae ei hymchwil diweddaraf wedi canolbwyntio ar sylw plant ifanc i liwio, datblygu cysyniadau lliw a chaffael geiriau lliw. Mae'r gwaith hwn yn cael ei ddilyn ar hyn o bryd, ar y cyd â myfyrwyr ôl-raddedig, gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth. Nod hir dymor y prosiect hwn yw datblygu deunyddiau dysgu newydd a strategaethau ar gyfer plant ag ASD, gan ddefnyddio 'lliwiau dewisol'.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 11:30-13:00
  • Dydd Iau 14:30-16:00