Dr Catherine O'Hanlon

Ph.D. (Essex), BSc Anrhydedd (Essex), C.Psych, FHEA

Dr Catherine O'Hanlon

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Cwblhaodd Catherine O'Hanlon ei PhD mewn Seicoleg Arbrofol, Ddatblygiadol ym Mhrifysgol Essex ym mis Mai 2006. Cafodd ei phenodi'n Ddarlithydd Seicoleg ym Mhrifysgol Newcastle ym mis Awst 2006, lle bu'n gweithio am bum mlynedd, i ddechrau yn yr Adran Seicoleg (2006-2007), ac yna yn y Sefydliad Niwrowyddoniaeth (2007-2011). Ymunodd Catherine â'r Adran Seicoleg ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Mawrth 2012.

Ymchwil

Diddordebau ymchwil Dr O'Hanlon YW dysgu a datblygu mewn plant bach a phlant sydd ag anhwylderau datblygiadol ac hebddynt, yn enwedig ym meysydd iaith a gwybyddiaeth gymdeithasol. Mae gan Catherine arbenigedd a hyfforddiant clinigol mewn anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Mae ei hymchwil diweddaraf wedi canolbwyntio ar sylw plant ifanc i liwio, datblygu cysyniadau lliw a chaffael geiriau lliw. Mae'r gwaith hwn yn cael ei ddilyn ar hyn o bryd, ar y cyd â myfyrwyr ôl-raddedig, gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth. Nod hir dymor y prosiect hwn yw datblygu deunyddiau dysgu newydd a strategaethau ar gyfer plant ag ASD, gan ddefnyddio 'lliwiau dewisol'.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 11:30-13:00
  • Dydd Iau 14:30-16:00

Cyhoeddiadau

O'Hanlon, C & Read, J 2017, 'Blindness to background: An inbuilt bias for visual objects', Developmental Science, vol. 20, no. 5, e12478, pp. 1-23. 10.1111/desc.12478
Plack, CJ, Oxenham, AJ, Simonson, AM, O'Hanlon, CG, Drga, V & Arifianto, D 2008, 'Estimates of compression at low and high frequencies using masking additivity in normal and impaired ears', Journal of the Acoustical Society of America, vol. 123, no. 6, pp. 4321-4330. 10.1121/1.2908297
O'Hanlon, CG & Roberson, D 2007, 'What constrains children's learning of novel shape terms?', Journal of Experimental Child Psychology, vol. 97, no. 2, pp. 138-148. 10.1016/j.jecp.2006.12.002
O'Hanlon, CG & Roberson, D 2006, 'Learning in context: Linguistic and attentional constraints on children's color term learning', Journal of Experimental Child Psychology, vol. 94, no. 4, pp. 275-300. 10.1016/j.jecp.2005.11.007
Roberson, D & O'Hanlon, C 2005, 'How culture might constrain color categories', Behavioral and Brain Sciences, vol. 28, no. 4, pp. 505-506. 10.1017/S0140525X05400084
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil