Dr Gareth Norris

BSc (Anrhydedd) Seicoleg a Throseddeg, MSc Se

Dr Gareth Norris

Senior Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Ymchwil

Mae gen i ddau brif faes ymchwil:
• Y defnydd o dechnoleg amlgyfrwng mewn gwaith fforensig ac yn arbennig y defnydd o animeiddiadau yn yr ystafell lys;
• Y bersonoliaeth awdurdodaidd a'r ofn o drosedd - prosiect a gwblhawyd yn ddiweddar, dan nawdd yr Academi Brydeinig, yn edrych ar effaith newidynnau cymdeithasol-seicolegol (awdurdodyddiaeth) a chanfyddiadau o droseddu.

Rwyf hefyd wedi gweithio ar brosiect ar y cyd ag IMPACT a'r Gwasanaeth Carchardai, yn ymchwilio i faterion yn ymwneud â chyflogi ac addysgu troseddwyr ar ôl eu rhyddhau o'r carchar. Mae'r meysydd ymchwil eraill yn cynnwys proffilio troseddwyr ac esboniadau seicolegol am ymddygiad troseddol, gan gynnwys mympwyedd/ Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd. Rwyf ar hyn o bryd yn gweithio gyda Gwasanaeth Cyfiawnder a Throseddau Ieuenctid Ceredigion i ddatblygu offeryn sgrinio asesu risg.

Grantiau Ymchwil:

Bwrdd Cyfiawnder Iechyd (YJB). Datblygu Offeryn Asesu Risg. (?9,600: Mai 2014-Mawrth 2015).

Lleoliad Mewnwelediad Strategol (SIP). Technoleg a Throseddu - Heddlu Dyfed-Powys. (?2250: Mai-Awst, 2014).

Y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol: Gyl Wyddoniaeth (?500: Gorffennaf 2013).

Lleoliad Mewnwelediad Strategol (SIP). Deunydd dysgu amlgyfrwng rhyngweithiol - 360Fusion. (?2250: Mai-Gorffennaf 2012)

Yr Academi Brydeinig: Fear of Crime as a Moderator of Authoritarian Attitudes. (?2000: Ionawr 2008)

Arolygu

Rwyf ar hyn o bryd yn arolygu / cyd-arolygu nifer o ymgeiswyr Uwchraddedig, gan gynnwys:

• Astudiaeth ar ailsefydlu yn sustem carchardai Mecsico
• Y defnydd o Ddulliau Adferol mewn ysgolion
• Penderfyniadau'r heddlu ar safleoedd damweiniau ffordd

Byddwn yn hapus i arolygu mewn ystod o feysydd yn ymwneud â throseddeg, seicoleg a'r gyfraith. Mae gen i gefndir cryf mewn dulliau ymchwil meintiol a dadansoddi data.

Cyhoeddiadau

Norris, G & Morris, W 2022, Rural and Farm Crime in Wales.
Norris, G 2021, A Child First Pathfinder Evaluation - Ceredigion Youth Justice and Prevention Service: Towards a Common Preventions Approach Across Wales. Youth Justice Resource Hub. <https://yjresourcehub.uk/images/Wales/Child_First_Prevention_Pathfinder_Evaluation_Ceredigion_YJS_2022.pdf>
Norris, G & Norris, H 2021, 'Building Resilience Through Sport in Young People With Adverse Childhood Experiences', Frontiers in Sports and Active Living, vol. 3, 663587. 10.3389/fspor.2021.663587
Norris, G & Brookes, A 2021, 'Personality, emotion, and individual differences in response to online fraud', Personality and Individual Differences, vol. 169, 109847. 10.1016/j.paid.2020.109847
Knox, L, Norris, G, Lewis, K & Rahman, R 2021, 'Using self-determination theory to predict self-management and HRQoL in moderate-to-severe COPD', Health Psychology and Behavioral Medicine, vol. 9, no. 1, pp. 527-546. 10.1080/21642850.2021.1938073
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil