Dr Jiaqing O

Dr Jiaqing O

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Mae Jiaqing O (OJ) yn ymchwilydd feddwl-esblygol sy'n ymwneud ac archwilio mathau o broblemau modern (ac atebion posib ar gyfer rhai o'r problemau) sy'n deillio o'r rhyngweithio rhwng pobl a'u hamgylchedd corfforol / cymdeithasol o bersbectif esblygu amlbwrpas .

Yn fwy penodol, mae OJ yn frwdfrydig iawn am anghydfod esblygiadol yn y byd modern, tarddiad esblygiadol seicopatholeg, effeithiau amgylchedd naturiol vs trefol ar les a gweithrediad seicolegol, ac arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Dysgu

Ymchwil

• Rhyngweithiadau dynol-amgylchedd o bersbectif esblygiadol amlddisgyblaeth

          - Camgymeriadau esblygol rhwng nodweddion cynhanesyddol-addasol ac amgylchedd modern

          - Tarddiad esblygiadol anhwylderau meddyliol

          - Effeithiau amgylchedd naturiol yn erbyn bywyd trefol ar les a gweithrediad seicolegol

•. Arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Yr wyf yn sicr yn hapus i gydweithio â nifer eang o ymchwilwyr ac i oruchwylio ystod eang o fyfyrwyr, unrhyw un sy'n awyddus ac yn agored i fod yn gwneud prosiect sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil uchod. Ar lefel fwy personol, hoffwn fabwysiadu deialog gonest a pharchus rhwng cydweithwyr / myfyrwyr a mi fy hun ac os ydych chi'n awyddus i weithio ar rywbeth sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil hyn ac sy'n fodlon ar ddull rhyngweithiol o'r fath, cysylltwch â fi.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 16.00-17.30
  • Dydd Gwener 16.00-17.30

Cyhoeddiadau

Jones, CA, Rahman, R & O, J 2019, 'A crisis in the countryside -Barriers to nurse recruitment and retention in rural areas of high-income countries: A qualitative meta-analysis' Journal of Rural Studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.007
O, J 2019, Benefits of Profound Kinship Connectedness (and Problems from a Lack Thereof) through an Evolutionary Mismatch Lens. in TK Shackelford & VA Weekes-Shackelford (eds), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_1260-1
O, J & Brüne, M 2019, 'Getting to the bottom of things: The value of evolutionary approaches in discerning the origin of psychopathology' Behavioral and Brain Sciences, vol. 42, e18. https://doi.org/10.1017/S0140525X18001097
O, J, Kavanagh, PS, Brüne, M & Esposito, G 2019, 'Testing the Unsolved Problems Hypothesis: The Evolutionary Life Issues-Mitigating Function of Nature Exposure and Its Relationship with Human Well-Being' Urban Forestry & Urban Greening. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126396
Apostolou, M, Wang, Y & O, J 2018, 'Do men prefer women who are attracted to women? A cross-cultural evolutionary investigation' Personality and Individual Differences, vol. 135, pp. 31-39. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.06.052
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil