Dr Jiaqing O

Dr Jiaqing O

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Noder: Mae gwybodaeth ychwanegol neu manylach ar y fersiwn Saesneg o'r proffil hwn.

Proffil

Mae Jiaqing O (OJ) yn ymchwilydd feddwl-esblygol sy'n ymwneud ac archwilio mathau o broblemau modern (ac atebion posib ar gyfer rhai o'r problemau) sy'n deillio o'r rhyngweithio rhwng pobl a'u hamgylchedd corfforol / cymdeithasol o bersbectif esblygu amlbwrpas .

Yn fwy penodol, mae OJ yn frwdfrydig iawn am anghydfod esblygiadol yn y byd modern, tarddiad esblygiadol seicopatholeg, effeithiau amgylchedd naturiol vs trefol ar les a gweithrediad seicolegol, ac arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Dysgu

Ymchwil

• Rhyngweithiadau dynol-amgylchedd o bersbectif esblygiadol amlddisgyblaeth

          - Camgymeriadau esblygol rhwng nodweddion cynhanesyddol-addasol ac amgylchedd modern

          - Tarddiad esblygiadol anhwylderau meddyliol

          - Effeithiau amgylchedd naturiol yn erbyn bywyd trefol ar les a gweithrediad seicolegol

•. Arholiadau traws-ddiwylliannol o ddamcaniaethau esblygiadol.

Yr wyf yn sicr yn hapus i gydweithio â nifer eang o ymchwilwyr ac i oruchwylio ystod eang o fyfyrwyr, unrhyw un sy'n awyddus ac yn agored i fod yn gwneud prosiect sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil uchod. Ar lefel fwy personol, hoffwn fabwysiadu deialog gonest a pharchus rhwng cydweithwyr / myfyrwyr a mi fy hun ac os ydych chi'n awyddus i weithio ar rywbeth sy'n gysylltiedig ag unrhyw un o'r meysydd ymchwil hyn ac sy'n fodlon ar ddull rhyngweithiol o'r fath, cysylltwch â fi.

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Iau 16.00-17.30
  • Dydd Gwener 16.00-17.30

Cyhoeddiadau

Zhu, N, O, J, Lu, HJ & Chang, L 2020, 'Debate: Facing uncertainty with(out) a sense of control – cultural influence on adolescents’ response to the COVID‐19 pandemic', Child and Adolescent Mental Health. https://doi.org/10.1111/camh.12408
Ko, A, Pick, CM, Kwon, JY, Barlev, M, Krems, JA, Varnum, MEW, Neel, R, Peysha, M, Boonyasiriwat, W, Brandstätter, E, Vasquez, JEC, Galindo, O, David, D, Pereira de Felipe, R, Crispim, A, Fetvadjiev, V, Fischer, R, Karl, J, Galdi, S, Gomez-Jacinto, L, Grossmann, I, Gul, P, Hamamura, T, Han, S, Hitokoto, H, Hřebíčková, M, Graf, S, Johnson, JL, Malanchuk, O, Murata, A, Na, J, O, J, Rizwan, M, Roth, E, Salgado Salgado, SA, Sevincer, AT, Stanciu, A, Suh, EM, Talhelm, T, Uskul, A, Uz, I, Zambrano, D & Kenrick, D 2020, 'Family Matters: Rethinking the Psychology of Human Social Motivation', Perspectives on Psychological Science, vol. 15, no. 1, pp. 173-201. https://doi.org/10.1177/1745691619872986
Apostolou, M, O, J & Esposito, G 2020, 'Singles’ Reasons for Being Single: Empirical Evidence From an Evolutionary Perspective', Frontiers in Psychology, vol. 11, 746. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00746
Jones, CA, Rahman, R & O, J 2019, 'A crisis in the countryside -Barriers to nurse recruitment and retention in rural areas of high-income countries: A qualitative meta-analysis', Journal of Rural Studies, vol. 72, pp. 153-163. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.10.007
O, J 2019, Benefits of Profound Kinship Connectedness (and Problems from a Lack Thereof) through an Evolutionary Mismatch Lens. in TK Shackelford & VA Weekes-Shackelford (eds), Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-16999-6_1260-1
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil