Dr Martine Robson

BA Saesneg a Ffrangeg BSc (Anrhydedd) Seicoleg PhD TUAAU Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Dr Martine Robson

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Martine o Aberystwyth yn 2012 gyda gradd Dosbarth 1af mewn Seicoleg. Dyfarnwyd ei PhD yn 2017. Dyfarnwyd iddi ragoriaeth yn ei Thystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg Uwch yn 2015.

Ymchwil

Sut y mae cyplau'n rheoli newidiadau i'w ffordd o fyw ar ôl diagnosis o glefyd coronaidd y galon.

Clefyd coronaidd y galon (CCG) yw'r prif achos marwolaeth yn fyd-eang (Sefydliad Iechyd y Byd, 2014). Yn gyffredinol, mae pobl mewn perthynas tymor-hir yn cael llai o drawiadau ar y galon a llawdriniaethau cardiaidd na phobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain, ac maent yn gwella'n gyflymach (Idler, Boulifard a Contrada, 2012). Mae newidiadau ymddygiadol sy'n ymwneud â diet, ymarfer corff ac ysmygu yn gysylltiedig â gwell canlyniadau iechyd ymhlith cleifion CCG, ac mae pobl mewn perthynas tymor hir yn fwy tebygol o wneud newidiadau o'r fath. Ond nid yw'r manteision hyn yn gyffredin i bawb. Mae'n bosib bod gweithgareddau iechyd dydd i ddydd y cyplau yn esbonio rhywfaint o gymhlethdod y berthynas hon rhwng iechyd/afiechyd (Lewis a Butterfield, 2007), er nad ydym yn deall y prosesau hyn yn dda iawn. Mae fy PhD yn edrych ar sut y mae cyplau yn trafod ac yn rheoli newidiadau i'w ffordd o fyw aargymhellir ar ôl i un partner gael diagnosis CCG. Cafodd y cyplau, a recriwtiwyd o fewn pythefnos i gael diagnosis, eu cyfweld unwaith y mis am dri mis yn ystod eu cyfnod ymadfer. O safbwynt iechyd, rwy'n edrych ar sut mae cyplau'n ymdrin â chyngor a gwybodaeth am eu ffordd o fyw yng nghyd-destun dealltwriaethau neoryddfrydol o iechyd. Gan ddefnyddio dull ymresymiadol, rwy'n nodi'r ffyrdd y mae cyplau yn mabwysiadu, yn gwrthwynebu, ac yn gweddnewid trafodaethau cymdeithasol ehangach am iechyd, a deinameg a'r cymhlethdodau ynghlwm wrth roi a derbyn cyngor iechyd o fewn perthynas agos.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 2p.m.-4p.m.
  • Dydd Mercher 10a.m-11a.m

Cyhoeddiadau

Möller, C, Passam, S, Riley, S & Robson, M 2023, 'All inside our heads? A critical discursive review of unconscious bias training in the sciences', Gender, Work, and Organization. 10.1111/gwao.13028
Robson, M, Riley, S, Gagen, E & McKeogh, D 2023, 'Love and lifestyle: How ‘relational healthism’ structures couples’ talk of engagement with lifestyle advice associated with a new diagnosis of coronary heart disease', Psychology and Health, vol. 38, no. 12, pp. 1606-1622. 10.1080/08870446.2022.2033240
Riley, S, Evans, A & Robson, M 2022, Postfeminism and Body Image. 1st edn, Taylor & Francis.
Riley, S, Robson, M & Evans, A 2021, Foucauldian-Informed Discourse Analysis. in The Cambridge Handbook of Identity. 1 edn, Cambridge University Press, pp. 285-303. 10.1017/9781108755146
Robson, M & Riley, S 2019, 'A Deleuzian rethinking of time in healthy lifestyle advice and change', Social and Personality Psychology Compass, vol. 13, no. 4, e12448, pp. 1-11. 10.1111/spc3.12448
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil