Dr Martine Robson

BA Saesneg a Ffrangeg BSc (Anrhydedd) Seicoleg PhD TUAAU Cymrawd yr Academi Addysg Uwch

Dr Martine Robson

Lecturer in Psychology

Adran Seicoleg

Manylion Cyswllt

Proffil

Graddiodd Martine o Aberystwyth yn 2012 gyda gradd Dosbarth 1af mewn Seicoleg. Dyfarnwyd ei PhD yn 2017. Dyfarnwyd iddi ragoriaeth yn ei Thystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg Uwch yn 2015.

Dysgu

Ymchwil

Sut y mae cyplau'n rheoli newidiadau i'w ffordd o fyw ar ôl diagnosis o glefyd coronaidd y galon.

Clefyd coronaidd y galon (CCG) yw'r prif achos marwolaeth yn fyd-eang (Sefydliad Iechyd y Byd, 2014). Yn gyffredinol, mae pobl mewn perthynas tymor-hir yn cael llai o drawiadau ar y galon a llawdriniaethau cardiaidd na phobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain, ac maent yn gwella'n gyflymach (Idler, Boulifard a Contrada, 2012). Mae newidiadau ymddygiadol sy'n ymwneud â diet, ymarfer corff ac ysmygu yn gysylltiedig â gwell canlyniadau iechyd ymhlith cleifion CCG, ac mae pobl mewn perthynas tymor hir yn fwy tebygol o wneud newidiadau o'r fath. Ond nid yw'r manteision hyn yn gyffredin i bawb. Mae'n bosib bod gweithgareddau iechyd dydd i ddydd y cyplau yn esbonio rhywfaint o gymhlethdod y berthynas hon rhwng iechyd/afiechyd (Lewis a Butterfield, 2007), er nad ydym yn deall y prosesau hyn yn dda iawn. Mae fy PhD yn edrych ar sut y mae cyplau yn trafod ac yn rheoli newidiadau i'w ffordd o fyw aargymhellir ar ôl i un partner gael diagnosis CCG. Cafodd y cyplau, a recriwtiwyd o fewn pythefnos i gael diagnosis, eu cyfweld unwaith y mis am dri mis yn ystod eu cyfnod ymadfer. O safbwynt iechyd, rwy'n edrych ar sut mae cyplau'n ymdrin â chyngor a gwybodaeth am eu ffordd o fyw yng nghyd-destun dealltwriaethau neoryddfrydol o iechyd. Gan ddefnyddio dull ymresymiadol, rwy'n nodi'r ffyrdd y mae cyplau yn mabwysiadu, yn gwrthwynebu, ac yn gweddnewid trafodaethau cymdeithasol ehangach am iechyd, a deinameg a'r cymhlethdodau ynghlwm wrth roi a derbyn cyngor iechyd o fewn perthynas agos.

Oriau Swydda (Amseroedd Cyswllt Myfyrwyr)

  • Dydd Mawrth 2p.m.-4p.m.
  • Dydd Mercher 10a.m-11a.m

Cyhoeddiadau

Robson, M & Riley, S 2019, 'A Deleuzian rethinking of time in healthy lifestyle advice and change', Social and Personality Psychology Compass, vol. 13, no. 4, e12448, pp. 1-11. https://doi.org/10.1111/spc3.12448
Jones, G, Rahman, R & Robson, M 2019, Group Art Therapy using telemedicine technology for immunosuppressed patients undergoing chemotherapy. in M Wood, B Jacobson & H Cridford (eds), The International Handbook of Art Therapy in Palliative and Bereavement Care. 1st edn, Routledge International Handbooks, Taylor & Francis. https://doi.org/9781138087330
Riley, S, Evans, A, Anderson, E & Robson, M 2019, 'The gendered nature of self-help' Feminism and Psychology, vol. 29, no. 1, pp. 3-18. https://doi.org/10.1177/0959353519826162
Jones, G, Rahman, R & Robson, M 2018, Group art therapy and telemedicine. in CA Malchiodi (ed.), The Handbook of Art Therapy and Digital Technology. Jessica Kingsley Publishers.
Riley, S, Evans, A & Robson, M 2018, Postfeminism and Health: Critical Psychology and Media Perspectives. Critical approaches to health, Taylor & Francis, London. https://doi.org/10.4324/9781315648613
Mwy o gyhoeddiadau ar y Porth Ymchwil