84. Herio gwahanol fathau o ragfarn mewn ymchwil Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg
Dr Christine Zarges, Dr Saffron Passam

Herio gwahanol fathau o ragfarn

Prifysgol Aberystwyth oedd yr unig brifysgol yng Nghymru a gymerodd ran mewn menter EPSRC gwerth miliynau o bunnoedd rhwng 2018 a 2021 i wella cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn peirianneg a gwyddorau ffisegol.

Gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Birmingham, ymchwiliodd ymchwilwyr PA i dueddiadau mewn prosesau gwerthuso fel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a threialu ymyriadau arloesol fel mentora o chwith.

UKRI – Inclusion Matters

Newyddion: Prosiect newydd i daclo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn peirianneg a’r gwyddorau ffisegol

Mwy o wybodaeth

Dr Christine Zarges

Dr Saffron Passam

Adran Academaidd

Adran Hanes a Hanes Cymru

Nesaf
Blaenorol