140. Mae sgamiau e-bost yn dod yn fwy personol
Dr Gareth Norris

Hand typing on laptop.

Mae cyfryngau cymdeithasol yn ei gwneud hi'n haws i sgamwyr anfon e-byst wedi'u teilwra (gwe-rwydo) ac yn fwy anodd eu gweld.

Mae'r data rydyn ni'n ei rannu mewn postiadau a sylwadau yn rhoi cliwiau am ein bywydau gan gynnwys ein perthynas ag eraill. Mae seicoleg yn chwarae rhan bwysig, ac mae deall hyn yn ein helpu i amddiffyn ein hunain.

The Conversation - Email scams are getting more personal – they even fool cybersecurity experts

Mwy o wybodaeth

Dr Gareth Norris

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol