6. Gwerthusiad Atal Cyfiawnder Ieuenctid
Dr Gareth Norris

Gareth Norris yn eistedd wrth y bwrdd

Comisiynodd y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid ac Atal Ceredigion (YJPS), gan weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, i fod yn brosiect braenaru.

Y nod yw (1) gwerthuso’r gwaith ymchwil a wnaed gan YJPS Ceredigion mewn perthynas â’u rhaglenni asesu, monitro ac ymyrryd ‘atal’; (2) llywio dulliau atal Cyfiawnder Ieuenctid ledled Cymru.

A Child First Pathfinder Evaluation: Towards a Common Prevention Approach Across Wales

Mwy o wybodaeth

Dr Gareth Norris

Adran Academaidd

Adran Seicoleg

Nesaf
Blaenorol