73. Addysg cyfrifiadureg
Dr Hannah Dee

Y prosiect Codio Chwareus

Bu’r prosiect Codio Chwareus yn ymchwilio i weithgareddau cyfrifiadura ar gyfer plant 6-16 oed.

Gweithiodd tîm Prifysgol Aberystwyth yn agos gydag athrawon o Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth i ddyfeisio, profi a mireinio gweithgareddau.

Mae allbwn y prosiect wedi'i gasglu'n llyfr rhad ac am ddim i athrawon, wedi'i gyfieithu i 6 iaith (Cymraeg, Saesneg, Sbaeneg, Rwmaneg, Ffrangeg, Eidaleg).

Codio Chwareus

Mwy o wybodaeth

Dr Hannah Dee

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol