48. Capel: Mae'r Goleuadau Ymlaen: cynhyrchu ffyrdd newydd o feddwl sy'n dylanwadu ar ymarfer creadigol
Dr Margaret Ames

Capel: The Lights are On

Fe wnaeth y perfformiad safle-benodol Capel: Mae'r Goleuadau Ymlaen gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o bwysigrwydd lle a pherthyn a grymuso pobl ag anabledd dysgu i fynegi cyfalaf diwylliannol a threftadaeth trwy ymyrraeth greadigol.

Mae'n effeithio ar gymdeithas sifil a bywyd diwylliannol. Cyrhaeddodd gynulleidfa amrywiol o fynychwyr theatr, rhai am y tro cyntaf a rhai rheolaidd, pobl ag anabledd dysgu, ac artistiaid proffesiynol.

Mae'r buddiolwyr yn cynnwys ei chynulleidfaoedd, ei chyfranogwyr a'r cylch ehangach o gefnogaeth broffesiynol, teuluoedd, ffrindiau, a chymuned Ceredigion.

Hwylusodd well dealltwriaeth o fywyd cefn gwlad Cymraeg. Ail-agorodd dros dro ganolbwynt blaenorol ar gyfer bywyd cymunedol a diwylliannol. Datgelodd allu yn hytrach nag anabledd trwy wneud cydraddoldeb rhwng cyfranogwyr yn glir.

Astudiaeth achos: Capel: The Lights are On: generating new ways of thinking that influence creative practice. A public site-specific performance forming part of a practice-led AHRC funded research project with CSSD London

Mwy o wybodaeth

Dr Margaret Ames

Adran Academaidd

Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Nesaf
Blaenorol