4. Datblygu technoleg i gynorthwyo byw'n annibynnol
Dr Patricia Shaw

Robot Cyfrifiadureg

Mae Prifysgol Aberystwyth yn datblygu Labordy Cartref Clyfar newydd.

Bydd hyn yn darparu amgylchedd yn y cartref ar gyfer datblygu a phrofi technolegau, gyda rhanddeiliaid, i gefnogi byw'n annibynnol ar gyfer poblogaethau sy'n heneiddio ac anabl yng Nghymru wledig.

Cyfryngau cymdeithasol:

Mwy o wybodaeth

Dr Patricia Shaw

Adran Academaidd

Adran Cyfrifiadureg

Nesaf
Blaenorol