124. Global Mangrove Watch
Dr Pete Bunting

Global Mangrove Watch

Mae mangrofau ffyniannus yn allweddol i iechyd natur a gweithredu hinsawdd effeithiol.

Mae'r Global Mangrove Watch (GMW) yn darparu'r data synhwyro o bell ac offer ar gyfer monitro mangrofau.

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn darparu’r setiau data maint mangrof byd-eang allweddol, gan brosesu 100Tb o ddata i ddeall sut mae mangrofau yn newid yn fyd-eang.

Global Mangrove Watch

Ocean Data Viewer – Global Mangrove Watch

Trydar – Global Mangrove Alliance

Facebook – Global Mangrove Alliance

Mwy o wybodaeth

Dr Pete Bunting

Adran Academaidd

Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Nesaf
Blaenorol